OliNo

Duurzame Energie

Na de schulden- en energiecrisis een wereldwijd voedselprobleem?

Geplaatst door Aad Breed in Zelfvoorzienend 17 Commentaar »

In een verspillingseconomie vergroot de gerichtheid op duurzaamheid de ecologische voetafdruk. De energiecrisis en het komende wereldvoedselprobleem zijn niet veroorzaakt door een onduurzame produktie van goederen, maar door de naoorlogse stedenbouw. We moeten naar zelfredzame steden, die geen fossiele brandstoffen en geen natuur/landbouwgrond meer gebruiken.
Lees meer…

Wat is de Zeitgeist Movement?

Geplaatst door Jeroen van Agt in Klimaat, Zelfvoorzienend 101 Commentaar »

De Zeitgeist Movement is geen politieke beweging. Het erkent geen landen, regeringen, rassen, religies of klassenverschillen. Ze veronderstellen dat deze onderscheidingen onjuist en verouderd zijn en dat ze een ver van positieve invloed hebben op ware collectieve menselijke groei en de ontplooiing van het menselijke potentieel. De basis van de genoemde onderscheidingen ligt in machtsverdeling en gelaagdheid, niet in eenheid en gelijkheid, wat de zaken zijn die wij nastreven. Hoewel het belangrijk is om te begrijpen dat alles in het leven een natuurlijke vooruitgang is, moeten we ook de realiteit onder ogen zien dat de menselijke soort de mogelijkheid heeft om deze vooruitgang drastisch te vertragen en te verlammen, door sociale constructies die verouderd en dogmatisch zijn en zodoende niet meer congrueren met de natuur zelf. De wereld die je vandaag de dag ziet, vol oorlog, corruptie, elitisme, vervuiling, armoede, epidemische ziekten, schendingen van de mensenrechten, ongelijkheid en misdaad, is het resultaat van deze verlamming.
Lees meer…

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in