OliNo

Duurzame Energie

Test resultaten kleine windturbines

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie Geef een reactie

Kleine windturbines zijn turbines met een tiphoogte tot maximaal 15 meter en een relatief klein vermogen. Ze zijn bedoeld om te plaatsen in de buurt van of in stedelijke gebieden, maar ze kunnen in principe op iedere locatie geplaatst worden. Zo kunnen mensen (deels) in hun eigen energiebehoefte voorzien.

Omdat er nog weinig bekend is over deze kleine windturbines hebben in medio 2005 vier partijen de handen ineengeslagen om een test op te zetten. Daar zijn nu de eerste resultaten van bekend. Na wat rekenwerk van OliNo lijkt het erop dat het interessanter is om te investeren in PV installaties dan kleine windturbines….

The English version of this article can be found here

Deelnemende partijen

Omdat er nog weinig bekend is over deze kleine windturbines hebben in medio 2005 vier partijen de handen ineengeslagen om een test op te zetten: DELTA N.V., Provincie Zeeland, Gemeente Sluis en stichting Zeeuwind. Enige tijd later is Greenlab, een joint venture tussen ENECO en Greenchoice, aangesloten bij het project. Uiteindelijk is er dus een unieke samenwerking tussen vijf partijen die nu gezamenlijk het project dragen.

Locatie

Een geschikte locatie voor de test werd gevonden op het Technopark in Schoondijke. Om verschillende redenen is deze locatie erg geschikt. Zo is de gemiddelde windsnelheid hier vrij hoog in vergelijking met bijvoorbeeld het binnenland. De resultaten in een minder windrijke omgeving zullen dus lager uitvallen.


Grotere kaart weergeven
Lokatie van het testveld

Windsnelheid

De gemiddelde windsnelheid in de testperiode tussen 1 april 2008 tot en met 28 februari 2009 is 3,7 m/s geweest. Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde windsnelheid van de verschillende maanden.

Maand Windsnelheid (m/s) Windrichting (graden)
apr-08 3,5 184
mei-08 3,7 109
jun-08 3,4 230
jul-08 3,4 210
aug-08 3,6 214
sep-08 3,4 148
okt-08 3,2 187
nov-08 4,4 194
dec-08 3,7 186
jan-09 4,4 172
feb-09 3,4 214
Gemiddeld 3,7 186

Aangezien het vermogen van een windturbine afhangt van de 3e macht van de windsnelheid zegt de gemiddelde windsnelheid niet alles. Het is met name interessant naar het windprofiel te kijken van de test site. Deze informatie kun je vinden bij het KNMI. Hiervoor heb ik een weerstation opgezocht die zo dicht mogelijk bij de test locatie zit, dat is het KNMI meetstation in Vlissingen. Dit weerstation staat op ongeveer 14 km van de testlocatie.


Grotere kaart weergeven
Afstand tussen de test locatie en het KNMI meetstation Vlissingen

Door gebruik te maken van de ruwe meetdata van het het KMNI Meetstation in Vlissingen kun je berekenen wat de gemiddelde windsnelheid is geweest tijdens de testperiode. Uit onze berekeningen komt een waarde van 6,0 m/s. Dit is ook de waarde die je zou verwachten in dat gebied vlak bij de kust. Het is opvallend dat in het testveld slechts een gemiddelde windsnelheid is gemeten van 3,7 m/s. Dit heeft vanzelfsprekend een zeer nadelig effect op de opbrengsten van de windturbines.

Ik heb hierover inmiddels ook contact gehad met Niek Tramper, de Projectleider Testveld Kleine Windturbines Zeeland. Hij gaf aan dat de opgegeven windsnelheid tijdens de testperiode slechts indicatief is. Verder merkte hij op dat tijdens de testperiode de wind hoofdzakelijk uit het zuiden is gekomen (windrichting 186 graden). Volgens hem moet je daardoor Vlissingen beschouwen als een kust situatie en Schoondijke als een Land situatie.

Om een inschatting te kunnen maken wat de impact is in dit verschil van windsnelheid gaan we kijken naar de technische specificatie van de best presterende windturbine van het testveld, de Skystream. In deze specificatie kun je een maandelijkse opbrengst grafiek vinden uitgezet tegen de gemiddelde windsnelheid.

picture-1
Invloed van de gemiddelde windsnelheid op de maandopbrengst

Uit de grafiek kunnen we opmaken dat Skystream een verwachte maandopbrengst heeft van 125 kWh met een gemiddelde windsnelheid van 3,7 m/s. Bij een gemiddelde windsnelheid van 6 m/s stijgt de verwachte maandopbrengst naar 450 kWh. Dit is een factor 450 kWh / 125 kWh = 3,6 keer zo hoog!

Uniek experiment

Het testveld is een uniek experiment. Voor het eerst worden op één terrein verschillende soorten windturbines onder dezelfde omstandigheden getest. Op deze manier kunnen de kleine windturbines onderling goed vergeleken worden op aspecten als rendement, duurzaamheid, exploitatiekosten, omgevingsinvloeden en geluidshinder.

Met deze test wordt verder gekeken of de kleine windturbines economisch, technisch en planologisch aantrekkelijk zijn. Hierbij komt natuurlijk dat het belangrijk is om iets te doen voor duurzame energie en het milieu, en hiermee (misschien) de stimulering van deze duurzame installaties te bevorderen.

Officiële opening

Op 7 november 2007 is het testveld officieel geopend door gedeputeerde van de Provincie Zeeland Marten Wiersma. Na een startschot zijn de molens aangezet en is de test officieel van start gegaan.

Testresultaten

Na het ingebruikstellen van het testpark is gebleken dat diverse turbines met aanloopproblemen werden geconfronteerd en er nog een aantal aanpassingen nodig waren om een goed meetresultaat te presenteren. In overleg met de deelnemers is daarom besloten de meetgegevens over de eerste periode (tot en met maart 2008) niet bij de testresultaten te betrekken, maar hen eerst de gelegenheid te geven de turbines daar waar nodig aan te passen.

Resultaten (update 8-4-2009)

De resultaten zien er voor de meeste kleine turbines niet zo rooskleurig uit. De opbrengsten in de tabel zijn opgewekt tussen 1 april 2008 tot en met 28 februari 2009, totaal 11 maanden. Om een beter overzicht te krijgen in de prestaties van deze kleine windmolens extrapoleer ik de gegevens. Ik ga er hierbij vanuit dat de molen minimaal 20 jaar blijft werken. Verder houd ik geen rekening met eventuele onderhoudskosten. Nu kunnen we berekenen wat de prijs is per kWh van de molens.

Molen Prijs Netto opbrengst Prijs / kWh

SkyStream

€ 10.742,00 1827 kWh € 0,27

Montana

€ 18.508,07 2352 kWh € 0,36

Passaat

€ 9.239,16 504 kWh € 0,84

Ampair

€ 8.925,00 189 kWh € 2,16

Airdolphin

€ 17.548,00 256 kWh € 3,14

WRE 060

€ 39.162 413 kWh € 4,35

Energy Ball

€ 4.324,00 49 kWh € 4,04

Swift

€ 13.208,00 110 kWh € 5,50

Turby

€ 21.350,00 73 kWh € 13,50

WRE 030

€ 30.862,00 62 kWh € 12,44

De foto’s afkomstig van Kleine Windmolens Testveld Zeeland zijn met toestemming van de fotograaf geplaatst op OliNo.org

Het is opvallend dat er zulke grote verschillen zitten tussen de verschillende molens. Verder is het bekend dat grote windturbines vele malen meer efficiënter zijn dan kleine windmolens. Dit zie je ook als je kijkt naar de prijs / kWh.

Een 2MW windturbine zoals de Amstelvogel van de Windcooperatie de Windvogel heeft als kostprijs € 2.104.600. Jaarlijks wekt deze molen 4.4 GWh op. Met een levensduur van minimaal 15 jaar kom je dan op een kostprijs € 0,032 / kWh. Hierbij heb ik in de berekening (net zoals hierboven bij de kleine windmolens) geen rekening gehouden met de jaarlijkse kosten.

Ik heb hierbij geen gebruik gemaakt van een constante waarde (CW) berekening om het verhaal eenvoudig te houden. Toekomstige cash-flow zoals onderhoudskosten en variërende kostprijs voor elektriciteit worden in bovenstaande vergelijking niet meegenomen.

In vergelijking met een PV installatie

Laten we nu eens vergelijken wat de prijs is per kWh voor een PV installatie die minimaal 25 jaar meegaat. Laten we uitgaan van een 2500 Wp PV installatie met een aanschaf prijs van €5 per Wp. Jaarlijks wekt de installatie ongeveer 2250 kWh op. Hierdoor kom ik op een bedrag van € 0,22 / kWh bij een levensduur van 25 jaar.

Evaluatie meetresultaten

Inmiddels is er ook een evaluatie geweest van de meetresultaten door Ingeenious. Ze constateren dat
uit de meetresultaten blijkt dat de uurgemiddelde windsnelheid op het testveld Schoondijke 3.8 [m/s] was, terwijl die door de projectgroep testveld kwt was ingeschat op 6 [m/s]. De gere- aliseerde energieopbrengst zal hiermee zakken naar ongeveer 30% van de verwachte energieop- brengst. In het algemeen is het om teleurstellingen rond de energieopbrengst te voorkomen, voorafgaand aan de plaatsing van kleine windturbines, verstandig om de windsnelheid te meten. Uit de meetresultaten blijkt verder een grote spreiding in de investering-baten ratio’s die alleen voor kan komen bij een relatief jonge markt met navenant hoge prijzen voor enkele kleine windturbines. Ondanks de lage windsnelheid tijdens het testjaar en ondanks de jonge markt, laten de meetresultaten zien dat de betere kleine windturbines (de Montana en de Skystream) vergelijkbare investering-baten ratio’s hebben met zonnepanelen.

Het is dan ook zinnig de ontwikkelingen in de jonge markt van kleine windturbines te sti- muleren. Dit kan het beste gebeuren door de reeds opgezette Nederlandse certificering te ondersteunen en het plaatsingsbeleid voor gecertificeerde windturbines te versoepelen. De kwaliteit van de kleine windturbines zal hierdoor verbeteren en de markt voor gecertificeerde kleine windturbines zal hierdoor vergroot worden. Een ondersteunende subsidie voor gecerti- ficeerde windturbines kan de markt verder vergroten. Certificering is in het voorgaande dus steeds een randvoorwaarde voor de fabrikant of leverancier om in aanmerking te komen voor een verbetering van de markt.

Hier kun je het volledige rapport downloaden:
1ste Evaluatie meetresultaten testveld kleine windturbines Zeeland

Conclusie

De opbrengsten gevonden in de eerste meetresultaten van de kleine windturbines zijn teleurstellend. Een vergelijking met een PV installatie laat zien dat dit goedkoper is qua prijs/kWh ten opzichte van een kleine windturbine. Opvallend is de lage gemiddelde windsnelheid op de testlocatie van slechts 3,7 m/s. Een KNMI meetstation op slechts 14 km afstand in Vlissingen laat in dezelfde periode een gemiddelde windsnelheid van 6,0 m/s zien.

90 Reacties to “Test resultaten kleine windturbines”

 1. Matthias Says:

  Een mooi overzicht met de juiste conclusies lijkt me. Daarnaast lijkt het me aannemelijk dat een PV installatie een langere levensduur heeft (met een vermogensgarantie tot 25 jaar lijkt me dat deze nog wel even langer doorgaan), en dat de onderhoudskosten hoger liggen bij windmolens (bewegende onderdelen) dan bij PV installatie (waar enkel de omvormer vervangen zal moeten worden in de meeste gevallen).

  Zou het niet mogelijk zijn van bij elk van de windmolens een kleine (detail)foto te geven zodat het ook duidelijk wordt dat klassieke modellen (met wieken) over het algemeen beter scoren?

 2. Cornelis Says:

  Misschien mis ik wat in de berekening, maar als ik de prijs van een windmolen deel door de netto opbrengst dan kom ik uit op hele andere cijfers dan in de berekening boven.
  Bijvoorbeeld SkyStream € 10.742,00, gedeeld door 774 = 13,88 euro/kWh. In jullie berekening staat 0,35 euro/kWh

 3. Jeroen van Agt Says:

  Ik heb uitgerekend wat de kosten per kWh zijn op een levensduur van 20 jaar.

 4. RdamRobin Says:

  Hmm Delta N.V…. is dat niet de organisatie van ex Shell bobo Boersma die heel smerig de nederlandse zonne-ergie fabrikant (solland) de nek heeft omgedraait ten faveure van zijn kernenergie explotatieplannen?

 5. Jeroen van Agt Says:

  @Matthias,

  Goed idee van die foto’s. Zoals je ziet heb ik ze inmiddels toegevoegd aan het artikel.

 6. Floris Says:

  Hoi Jeroen, ik mis de Energy Ball. Wat is van dit wonderschone machientje de kWh prijs?

 7. Jeroen van Agt Says:

  @Floris,

  De Energy Ball staat er toch echt tussen….
  €4,91 per kWh.

 8. Klaas Says:

  Over het onderhoudsvrij zijn van PV panelen:
  Die panelen redden het wel, maar het zwakke punt is de DC/AC omzetter. (als je je panelen tenmminste aan het net koppelt, zoals de meeste particulieren)
  Deze dingen gaan vaak eerder kapot en kosten toch ook niet niks….

 9. piet Says:

  De cijfers die nu bekend gemaakt zijn, zijn over een zomerperiode (= weinig wind). Kijk maar eens bij produktiecijfers van andere molens.

  Jaarproduktie is dus ca 3 keer zo veel (en niet factor 2). Dus de kosten per kWh zullen lager zijn, dan wat nu in het overzicht vemeld staat.

 10. Jeroen van Agt Says:

  @Piet,

  Hier heb je een goed punt. Als in maart 2009 de jaar cijfers bekend zijn zal ik een her-berekening maken. Tot die tijd zullen we het met bovenstaande getallen moeten doen.

  Overigens kun je uit de bovenstaande getallen wel opmaken dat er zeer grote verschillen zitten tussen de molens onderling.

 11. Michiel Koolhaas Says:

  Hallo Jeroen,

  Ik mis toch in ieder geval 2 goede molens in dit rijtje;

  1) De Sirocco opbrengst bij 6,5 ms = 18000 KW (rotordiameter, 5 meter)

  2) De WES5 Tulipo opbrengst bij 6,5 ms = 8500 KW (rotordiameter, 5 meter)

  3 De Aircon 10 opbrengst bij 6,5 ms = 32000 KW (rotordiameter, 7,10 meter)

  De derde heeft een iets grotere rotordiameter, maar van de overige twee en met name de Sirocco wordt beweerd dat deze een veelbelovende kw opbrengst hebben.

 12. Matthias Says:

  In dit artikel worden de windmolens van de test vergeleken. Zonder zo’n test kan iedereen met om het even welke cijfers goochelen.

  De gemiddelde windsnelheid was zo’n 3,5 m/s geloof ik. Misschien kan dit erbij vermeld worden en dit vergeleken met andere seizoenen en andere regio’s?

 13. waver Says:

  @jeroen
  @piet
  Piet heeft gelijk. Wanneer je niet tot maart zou willen wachten zou je kunnen besluiten de cijfers te ‘normaliseren.’ Je zou dus kunnen kijken hoe de windsnelheid zich verhoud tot de ‘normale’ gemiddelde snelheid in die periode en vervolgens kijken met welke factor je deze moet vermenigvuldigen om tot een jaar hoeveelheid te komen. Het is maar een idee. Verder erg mooi dat deze test er nu is! TOP

 14. Gjalt Says:

  Voor de Skyscream zie ik bij de dealer (Rietpol) een prijs van bijna € 7000 en niet de prijs van 10.700 die jullie hierboven noemen. Hebben jullie de installatiekosten (ik denk ook aan een fundering etc.) meegerekend? Of hoe is dit verschil anders tot stand gekomen?

 15. Jeroen van Agt Says:

  @Gjalt,

  De prijzen zijn afkomstig uit het test rapport afgegeven door de leveranciers van de molens.

 16. piet Says:

  @waver

  de windsnelheid en de kWh-produktie van een windturbine zijn niet rechtevenredig met elkaar. Sommige molens produceren veel bij lage snelheden, anderen gaan pas lekker produceren bij hogere snelheden.

  Veel producenten noemen een bepaalde produktie uitgaande van een bepaalde windsnelheid… Alleen gaan ze dan vaak uit van windsnelheden die veel hoger zijn dan wat gebruikelijk is in ons landje. Daarom is deze proef goed.

  Door de verschilen in windhoeveelheid en duur is deze proef niet 1 op 1 te vergelijken met een opstelling in Limburg (of in Amsterdam). Er zou eigenlijk een standaardtest moeten komen waarbij, bij verschillende windsnelheden, de produktie wordt opgegeven.

 17. Koen Says:

  Het is duidelijk dat de kostprijs van de kleine windturbine drastisch omlaag moet. Wat is heel duurzaam en goedkoop? Bamboe misschien :-) ?
  http://www.denmark.dk/en/servicemenu/News/Environment-Energy-Climate-News/ChinaAndDenmarkInBambooWindTurbineBladeCollaboration.htm

  Qua efficientie zijn windturbines al vrijwel optimaal; slechts de kostprijs kan nog naar beneden, en bij zonnecellen is dit nog allebij sterk te verbeteren.

  Heel interessant om te vergelijken hoeveel energie de verschillende turbines omzetten in één test gebied en test periode. Als je bijv. de turby website bekijkt, lijkt dit de next-step windturbine te zijn, maar de prijs/Kwh valt tegen.

 18. Kees Says:

  Ik verbaas me zeer over de opbrengst van de Energy Ball, ooit met veel ophef gepresenteerd als een staaltje Hollands design en vernuft. Volgens de fabrikant levert de kleine V100 ( 1 meter doorsnee ) 500kWh en de grotere V200 (2 mtr) maar liefst 2500kWh op per jaar, dus de helft van een gemiddeld gezinsverbruik. Ik weet niet welke formaat bij deze test gebruikt is, maar zelfs bij het kleinste type zit er meer dan een factor 20 !! verschil in met de opgave van de fabrikant. klopt dit?Als dat zo is lijkt het me een economisch delict.

 19. Jeroen Haringman Says:

  En zo blijkt maar weer wat eigenlijk al duidelijk was: kleinschalige windopwek werkt niet, niet in een windrijk gebied op een aardig hoge mast en dus al helemaal niet in de bebouwde kom op een kort mastje.

  En dan neemt deze test nog niet eens het onderhoud mee wat op de lange termijn zeer zeker gedaan zal moeten worden (lagers!).

  Ik vind het zo raar dat veel mensen zoveel verwachtten van dit soort molentjes t.o.v. PV… PV is ideaal voor in de bebouwde kom: onderhoudloos, geluidloos, vergunningloos, steekt niet uit, en zo als nu blijkt, goedkoper per kWh dan de minst dure windturbine. Win-win-win-win-situatie.

  Ik ben gek op windenergie, maar grootschalig AUB, buiten de bebouwde kom en op zee.

 20. Jelle Says:

  Ik vind het jammer dat in deze test alleen gebruik gemaakt word van werkelijke opbrengst van de windmolens, en de geschatte waarde van de zonnepanelen. De zonnepanelen zullen alleen dergelijke resultaten behalen als de zon continu schijnt, dit is in Nederland nooit het geval. Daarentegen waait de wind WEL altijd in ons kikkerlandje.
  Laten we dan geld investeren in gemeenschappelijke fondsen als de Windvogel (www.dewindvogel.nl), om zo grotere windturbines te kunnen bouwen. I.p.v. te investeren in de veel te dure zonnestroom installaties.

 21. Jeroen Haringman Says:

  @Jelle:

  De zonnepanelen zullen alleen dergelijke resultaten behalen als de zon continu schijnt,

  Dat is niet waar: de opgegeven waarde is een zeer reële waarde voor een goed opgesteld PV-installatie in Nederland. Dit is simpelweg wat een PV-installatie per jaar gemiddeld oplevert, en kan dus prima als vergelijkingsmateriaal dienen.

  Daarentegen waait de wind WEL altijd in ons kikkerlandje.

  En dat is dus ook weer niet waar. Windturbines, groot en klein, hebben een bepaalde minimum en maximum windkracht tussen welke ze kunnen werken. Wat het zachter dan het minimum, dan draait de turbine simpelweg niet, waait het harder dan het maximum wordt de turbine op de rem gezet om schade te voorkomen (vergeet niet dat de energie in wind toeneemt met de derde macht van de snelheid!). In de praktijk produceren windturbines op jaarbasis zo’n 25 tot 33% van de tijd, afhankelijk van type windturbine, lokatie, e.d.

  I.p.v. te investeren in de veel te dure zonnestroom installaties.

  Ik ben het met je eens dat het goed is om te investeren in grote windturbines, maar PV-installaties zijn zeer zeker niet ‘te duur’. PV-installaties hebben meer voordelen dan alleen geld. Ze brengen de energieproductie bij de mensen thuis, dat zorgt voor een bewustwording van energieverbruik en -productie en ook voor een democratisering van het opwekken van elektriciteit.

  De prijs van iets is op meer manieren dan alleen in geld uit te drukken…

 22. Andre de Vries Says:

  @Jeroen:

  Ik weet niet wat je onder “niet ‘te duur’” verstaat maar als je een zonnepaneel koopt waar je gemiddeld 300-400 euro teveel voor betaald dan lijkt het me toch aardig TE duur en eerder op geld klopperij…

  bv. een Kyocera 205Wp paneel kost in amerika 718.41 euro en hier kost hij 1025 euro..

  Dan lijkt het me handiger om een container vol panelen te bestellen of bij kyocera of in het buitenland aangezien je hier in Nld dus TEVEEL betaald..

 23. Arie G. Says:

  @ Jeroen,

  In grote lijnen ben ik het met je verhaal over windturbines eens, maar dat ze op jaarbasis maar 25% tot 33% van de tijd productief zijn is niet juist. Dit verhaal heb ik ook op het TV-programma Buitenhof (14 sept. j.l.) horen vertellen door dhr Vogtländer, voorzitter van de Energieraad. Ik heb hem hierover een e-mail gestuurd, waarna hij bekende dat hij ongelijk had.
  Uit gegevens over 2007 van molenaars van de Windvogel haal ik productiecijfers van resp. 92 en 93%. Deze molens haken pas af bij windkracht 11 (28 m/sec) en dat komt niet zo vaak voor. Als je kijkt naar de jaarlijks geproduceerde energie in relatie tot een jaarproductie bij vol vermogen, kom je op zo’n 20 tot 30% afhankelijk van model, hoogte as en locatie van de turbine.
  En het zijn deze getallen die verkeerd worden geïnterpreteerd.

  Als je kijkt naar de investering per geleverde kWh dan scoren grote windturbines een factor 10 beter dan zonnepanelen. Maar windturbines vergen meer onderhoud, zodat die factor 10 wat lager wordt bij de exploitatieberekening.

  Overigens heb ik zelf 4 x 1 m2 Kyocera-zonnepanelen (stand zzo), die jaarlijks 370 kWh produceren.
  Kostprijs in 2003 (2600 euro, 2500 euro subsidie).

  Wat betreft kleine windturbines las ik overigens een artikel in de Volkskrant van 13 juni jl. Zie ook:
  http://www.emtproject.nl/upload/Image/donqi_volkskrant_130608.pdf
  over een windmolen van het bedrijf DonQi, die niet in Schoondijke is getest, maar die zeker de moeite van het bekijken waard is. Ik hoop dat ze die ook in Schoondijke gaan testen.

 24. niels Van den Berg Says:

  Dag,

  Dank voor het onderzoek.

  Twee opmerkingen bij dit onderzoek, met energieonafhankelijkheid in gedachten:
  - De zon schijnt niet altijd en dan is er vaak wel wind. Wind levert ook ‘s nachts.
  - De periode waarin gemente werd is volgens mij een rustige periode qua wind. Volgens mij levert het tweede halfjaar meer op.

  Ook deze overwegingen verdienen het om bij de conclusies betrokken te worden.

  Met vriendelijke groet,

  Niels van den Berg

 25. Cornelis Says:

  Op new energy tv staat een verslag van de proef bij Schoondijke.

  http://www.new-energy.tv/trailer.php/3/649/kleine_windmolens_doorontwikkelen.html

  Conclusie: doorontwikkelen van kleine windmolens. Op den duur is volgens mij een kleine windturbine rendabel vergeleken met pv, maar concurrentie lijkt me een goede zaak.

 26. AndreH Says:

  Ik zag deze link niet in het verhaal staan:

  http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=31696&photo=&title=Windturbine%20Receptenboek
  Windturbine Receptenboek

  Dit handboek is een praktische handleiding voor het zelf bouwen van een turbine. Er is een zestal variaties uitgewerkt, beginnend bij een wiekdiameter van 120 cm tot een diameter van 420 cm. Het uitgangspunt van het handboek is een ‘Low tech’ benadering zodat men met weinig en simpele middelen een windturbine kan bouwen die toch een behoorlijke opbrengst heeft. Zo wordt het maken van de wieken ontleed in een aantal heldere stappen waar uiteindelijk toch een complex gevormde wiek uit onstaa

  http://www.windenergy.nl/website/index.php/lezen
  Het handboek “A wind turbine recipe boek” is nu ook in het Nederlands verschenen. Dit handboek is een praktische handleiding voor het zelfbouwen van een turbine. Er zijn een zestal variaties uitgewerkt beginnend bij een wiekdiameter van 120 cm tot een diameter van 420 cm. In de tabel zie je de geschatte opbrengsten bij verschillende gemiddelde windsnelheden.

 27. Andre H Says:

  Hoi,
  Helemaal onderaan dit verhaal:
  http://home.kpn.nl/windsh/Kleinemolens.html
  staan een paar goede links.

  Daarnaast heeft de provincie Groningen ook nog een vergelijkend waren onderzoek uitgevoerd:

  http://www.provinciegroningen.nl/veiligheidenmilieu/energie/projecten

 28. Jurgen Says:

  Eh… wat is “PV”?

 29. Jeroen van Agt Says:

  @Jurgen,

  PV is een afkorting voor Photo-Voltaic. Met PV worden zonnepanelen bedoeld die rechstreeks elektriciteit produceren uit (zon)licht.

  Meer informatie over de werking van een zonnepaneel vind je op wikipedia.

  Een voorbeeld van een PV systeem kun je vinden in het artikel 2500W aan zonnepanelen

 30. Jochem Says:

  Beste,

  Zijn er ook onderzoeken ivm de geluidshinder die zulke molens leveren. Want om zo een molen te plaatsen kijken de instanties vaak niet naar de opbrengst maar eerder naar de problemen die gepaard gaan met het plaatsen van zo een molen. De problemen bij een molen zijn:
  geluidshinder en belemmering van het zicht.
  Indien er weinig geluidshinder is zou dat een zeer fijn gegeven zijn en minder last bezorgen om de nodige vergunningen te bemachtigen.

  Of weet er misschien iemand een website waar ik meer info kan vinden over de geluidshinder van bovenstaande windmolens?

  Groetjes,

  Jochem

 31. Paul Brouyere Says:

  Hernieuwbare energie is meer dan alleen elektriciteitsproductie. In 1996 leerde ik in het Deense Folkecenter for Renewable Energy heel veel over kleine windturbines. Van onderhoud, ontwerp en bouw tot het toepassen van diverse technieken. Terug in Belgenland werd ik uitgelachen omdat ik het aandurfde windenergie te promoten. “Dan beginnen je lampjes te flikkeren zeker…” Intussen is het duidelijk dat windenergie wel toekomst heeft, maar als men het niet aandurft om in ’t klein te onderzoeken en ontwikkelen, kunnen grotere projekten nooit geëxtrapoleerd worden. Er gaat teveel energie verloren in het overtuigen van anderen, dus bleef ik op mijn eentje verder denken. Ik geloof nu dat ik een nieuw soort windturbine heb uitgevonden, waarvan de basistechniek toepasbaar is op zowel horizontale als verticale as windturbines, kleintjes en grote, en die het rendement ook bij lage windsnelheden kunnen opschroeven. Ik ga er hier nog niet teveel over uitwijden, omdat ik die ideeën eerst wil beschermen, door gebrek aan arbeidsjaren kan ik immers nooit aan een leefbaar pensioen raken als ik dit zo te grabbel gooi. Toch wil ik een lans breken voor kleinschalige windenergie, hoewel deze vergelijkende studie in Schoondijke voorlopig andere resultaten lijkt te tonen. Hou er rekening mee dat een gemiddelde windsnelheid van 3.5 m/s te laag is om de turbines effectief energie te laten leveren, maar dan is ook het energieverlies door wind over onze woningen het kleinst; hoe meer wind, hoe meer die afkoelen, en hoe meer energie nodig is.
  Omdat er in België amper kennis en vooral geen durf was om nieuwe technieken te ontwikkelen, startte ik een eigen zaak. Empyrix is een Hernieuwbare Energie Atelier, met Onderzoek en Ontwikkeling. Om dat laatste te kunnen doen startte ik als aannemer luchtdichting en isolatie, actief bij renovatie en hulp bij nieuwe houtskeletbouw laag energie en passiefhuizen. Omdat ons Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling zich in het verleden duidelijk uitsprak voor het verder zetten van de kernenergieproblematiek heb ik ervoor gekozen me hier onafhankelijk van op te stellen. Geïnteresseerde producenten van windturbines kunnen me contacteren via mail.

 32. felix lacroix Says:

  Beste Jeroen, ik ben het niet eens met jouw conclusie “Na wat rekenwerk van OliNo lijkt het erop dat het interessanter is om te investeren in PV installaties dan kleine windturbines…. Dat zal per situatie anders zijn. Bekijk dit voorbeeld:
  Windturbine Enflo 0071
  Levert per jaar ± 1000 kWh (defensief gerekend, fabrikant claimt 2000 kWh!) en kost € 5000,= incl btw en installatie.
  Opwek 1000kWh met PV: daarvoor heb ik circa 12,5 m² panelen nodig (1 m² = circa 100 Wp levert circa 80 kWh/jr op) Aanschafprijs PV ± € 5,5/WP: 12,5x100x5,5= € 6.875,= Daarbij zijn dan nog geen installatiekosten gerekend!

  gr felix

 33. Jeroen van Agt Says:

  @Felix,

  Ik ben bang dat die 1000 kWh niet gehaald gaat worden.

  De Skystream die in bovenstaand test als beste eruit komt is een machine van 2.4kW. Oftwel bijna 5x zoveel als de Enflo 00071 die slechts 500W oplevert.

  De kans is dus klein dat ze de jaaropbrengst gaan halen die ze beloven.

  Kortom, we kunnen pas meer zeggen, als de jaaropbrengst van de Enflo 00071 gemeten wordt door een onafhankelijke partij.

  Als de Enflo zo goed functioneert dan beweert, dan zou je je kunnen afvragen waarom deze niet meedoet aan bovenstaande test.

 34. zonstraal Says:

  Intussen zijn de resultaten van oktober-december 08 ook beschikbaar. Daar zien we dat in deze drie maand bv de skystream quasi evenveel kWh opwekte als in april-september!

  Aangaande de Energy Ball: iemand beweerde hierboven dat de V100 500kWh en de V200 2500kWh zouden produceren volgens de leverancier. Dit is uiteraard niet waar, de V100 heeft een vermogen van 500W (V200 2500W) en dat is uiteraard totaal iets anders. Met de windsnelheid in Schoondijke claimen ze een opbrengst van 100kWh/jaar voor de V100 (dat gaat hij uiteraard niet halen). Wat ook bijzonder jammer is, is de opgegeven richtprijs voor deze molen. Bel maar eens rond naar installateurs. Tegen dat deze molen (in België) effectief rechtstaat met alles erop en eraan spreken we eerder over 6000€ (excl BTW). Maw de Energy Ball scoort (in reële omstandigheden) nog een pak slechter dan deze test laat uitschijnen.

 35. GIP VAWT Says:

  @jeroen

  wij zijn leerlingen uit het VTI Tielt en werken met ons eindwerk rond het onderwerp windturbines. We zijn onder de indruk van uw onderzoek.
  Graag hadden we wat info verkregen over de rendabiliteit van kleinschalige particuliere windturbines zoals in uw onderzoek. De opbrengst, de terugverdientijd, etc. (liefst met enkele berekeningen)
  U kan ons bereiken op vawt.vti@gmail.com

 36. broes Says:

  Beste Jeroen, et.al.

  Erg interessante vergelijking — en heel hard nodig. Er is zoveel informatie op het internet, vooral van leveranciers, met totaal uiteenlopende conclusies.

  Ik was trouwens erg verbaasd over de lage opbrengst van de Swift. Ik had een onafhankelijke vergelijking van de mid-Wales Energy association gezien waar de opbrengsten weliswaar lager waren dan beloofd door de fabrikant, maar veel en veel hoger waren dan jullie resultaten. (zie pagina 4)
  http://www.bwea.com/pdf/small/mid-wales-microwind.pdf

  Zou dit alleen een verschil zijn in wind-omstandigheden? Test opstelling?

  Ik ben zelf geïnteresseerd in een kleinschalig turbine voor een huisje aan de kust in de Westkaap in Zuid-Afrika. Daar waait het altijd en nog harder dan in Nederland. Weet iemand of er ergens anders een vergelijkbare opstelling is in een land met meer wind? Of een andere manier om deze data te extrapoleren naar een situatie met meer wind?

  Groetjes en bedankt!

  Broes

 37. Henkjan IJtsma Says:

  Voor een fabriek in friesland ben ik onderzoek aan het doen betreffende het energieverbruik. Op dit moment ben ik aan het uitzoeken of windenergie ook een optie is voor de fabriek. Deze fabriek heef een verbruik van 10.000.000 kwh per jaar en er is een gemiddelde windsnelheid van 5,5 m/s. mijn vraag aan u is of dit ook een realistisch haalbaar doel is. Achter de fabriek is genoeg ruimte voor het plaatsen van windturbines.

 38. Jeroen van Agt Says:

  @HenkJan,

  Als je 10 miljoen kWh op jaarbasis wilt opwekken dan praat je over een hele grote molen. Om een idee te krijgen, de 2MW windturbine van de Windvogel, de Amstelvogel, wekt jaarlijks 4,4 miljoen kWh op. De grootste molen op dit moment, een 6 MW windturbine van Enercon, wekt jaarlijks 18 miljoen kWh op. Afhankelijk van de bebouwing in de buurt van de fabriek en de beschikbare ruimte kun je ook overwegen om meerdere 2-3 windturbines van 2MW te plaatsen.

 39. Henkjan IJtsma Says:

  Bedankt voor de snelle respons. Ik vroeg mij ook nog af wat zo’n windmolen nou kost en hoeveel ruimte je dan precies nodig hebt voor 2-3 windturbines?

 40. Jeroen van Agt Says:

  @Henkjan,

  De 2MW windturbine van de de Windvogel heeft € 2.104.600 gekost. Bij het plaatsen van een windturbine komen diverse kosten om de hoek kijken: aanschaf, plaatsing, aansluiting op het elektrciteitsnet, etc.. Als je hierover meer informatie wilt hebben zou je contact op kunnen nemen met windcooperatie de Windvogel. Daar zitten een aantal experts die jou waarschijnlijk wel vooruit kunnen helpen. Geef maar aan dat je de tip op OliNo hebt gekregen.. :-)

 41. johan Says:

  Waar kan ik een soortgelijke test vinden over pv panelen, en dan getest over meerdere jaren.
  Mij is namelijk verteld dat het rendement van PV panelen na 1 jaar nog 90% is en dat na 5 jaar dit gedaald is tot 80%.
  Daarnaast kost een set pv panelen voor opwekking van 2550 kwh 16000,00 + 3000,00 installatie

 42. Elizabeth Says:

  Op het internet zijn enthousiaste verhalen te vinden over de windwall. Waarom is die niet in dit project opgenomen en kan iemand die zo’n molen heeft mij daar meer over vertellen?

  Bedankt.

 43. Jeroen van Agt Says:

  @Elizabeth,

  Volgens mij bestaat Windwall niet meer en zijn ze failiet. Het staat me bij dat dit werd veroorzaakt doordat de werkelijke opbrengsten achterbleven ten opzichte van de verwachtingen die uitgesproken waren over het product. Het waren dus inderdaad enthousiaste “verhalen”, geen feiten.

  Mijn moto is altijd: meten = weten.

  Vroeger hadden ze de volgende website:
  http://www.windwall.nl/

  Nu kom je daarmee uit op de website van Mainwind. Weet iemand de relatie tussen mainwind en windwall?

 44. Frederic Says:

  Ik weet niet of iemand de 3 kleine windmolens kent die tegen Waregem op een bedrijf staan?
  Met de opbrengst voeden ze het volledige kantoorgedeelte.

  Ik heb dat park gaan bekijken in Nederland, en kan me er toch niet aan ontdoen dat de gebruikte molens een bedenklijke opstelling hebben, en niet de beste op de markt zijn.
  Zo komen goede VAWT molen niet in aan bod: http://www.pacwind.net
  En wat te denken van deze test:
  http://www.youtube.com/watch?v=MEKmn2Jm9FI

 45. Niels Says:

  De berekening voor de WRE 030 is niet geheel juist als ik het zo nareken.
  Tevens zijn er ook al recentere gegevens beschikbaar tot en met februari: http://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZBI-O/ZEE/ZEE0/8012/801257_1.pdf

 46. johan Says:

  De skystream heeft een groter economisch rendement als huidige pv panelen.
  Skystream ca 2000kWh per jaar voor 10742 euro
  PV panelen ca 2500kWh per jaar voor 19000 euro.

  Hoezo alle kleine windmolens onrendabel????

 47. Matthias Says:

  Juiste cijfers gebruiken a.u.b.

  Skystream ca 2000 kWh? Uit het eerste resultaat van 778 kWh op een half jaar kunnen we nog geen resultaat op een jaar vooropstellen, maar bij een extrapolatie waarbij er in de winter evenveel wind is als in de zomer zou dit zo’n 1586 kWh zijn. Voor een juister beeld moeten we afwachten tot het tweede deel van de test afgelopen is.

  Bij deze extrapolatie komt dat op 0.35 € per kWh, bij een levensduur van 20 jaar.

  PV-panelen ca 2500 kWh? Een installatie van 19000 € zal in Belgie zo’n 4000 Wp bedragen, bij goede orientatie (vergelijkbaar met een open veld voor windturbines) zo’n 3400 kWh opwekken. Deze cijfers zijn volledig correct, dat kan je op veel plaatsen checken.

  Bij deze cijfers is de kWh prijs dus 0.18 € per kWh. En met een vermogensgarantie van 25 jaar verwacht ik dat zonnepanelen langer dan 20 jaar gaan meegaan.

  Laten we aub geen cijfers gaan ombuigen. De enige onbekende factor is momenteel de juiste opbrengst van de Skystream op jaarbasis.

 48. johan Says:

  http://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZBI-O/ZEE/ZEE0/8012/801257_1.pdf

  daar staan de cijfers van 11 maanden testen. En dan kan je opmaken dat de skystream zo’n 2000 kwh oplevert.
  Blijkbaar schijnt in Belgie de zo’n intenser want in Nederland geeft Nuon aan voor een set van 16000 + 3000 euro installatie kosten, een opbrengst van 2550 kwh op jaar basis. Daarbij wordt niet vermeld dat na 1 jaar het rendement van de pv panelen gedaald is naar 90% en na 5 jaar naar 80%.

  Over de levensduur: een windmolen vergt meer onderhoud, maar dat is te minste door een niet buitengewoon technisch onderlegt persoon uit te voeren, maar als mijn PV panelen eens defect gaan dan weet ik zou gauw nog niet wat er te repareren valt.

  Inderdaad laten we geen cijfers gaan ombuigen, maar domweg stellen dat alle windenergie van kleine windmolens onrendabel is, is wel erg kort door de bocht

 49. Jeroen van Agt Says:

  De nieuwe meetgegevens tot en met 28 februari 2009 zijn verwerkt in het artikel.

  Opvallend is wel dat de windsnelheid op de testlocatie beduidend lager is dan een KNMI meetstation op slechts 14 km afstand. Dit heeft natuurlijk een grote invloed op de prestaties van de windturbines.

 50. Matthias Says:

  De cijfers van Nuon zijn duidelijk fout wat betreft een PV-installatie. Als je even surft naar de website van zonstraal forum (http://zonstraal.forumup.be), dan kan je daar gerust vinden dat een installatie van die grootte gemakkelijk goedkoper is dan 4.5 € per Wp. Je gaat voor die prijs dus gemakkelijk 4000 Wp kunnen installeren.

  4000 Wp gaat in Nederland en België altijd meer opbrengen dan 2550 kWh. Daarvoor verwijs ik o.a. naar http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=en&map=europe waaruit blijkt dat deze meer dan 3300 kWh zal opwekken. Dergelijke cijfers kunnen overal gevonden worden.

  En dan de bewering dat na 1 jaar het rendement 90% geworden is en na 2 jaar 80% slaat helemaal op niets. Misschien moet je eens rondsurfen voor actuele cijfers, vooraleer te posten op deze site.

  Uit de meetresultaten blijkt dus wel degelijk dat er potentieel zit in bijvoorbeeld de Skystream, mocht er meer wind geweest zijn (wat 14 km verder dus het geval is). Op die manier valt er zeker iets mee te doen, maar ik wil de gemiddelde windsnelheden in bebouwde kommen nog wel eens van naderbij bekijken.

 51. Jeroen van Agt Says:

  @Johan,

  Bij de aanschaf van een PV paneel van een bekend merk zoals Kyocera krijg je de garantie dat het paneel niet meer dan 10% verlies heeft na 12 jaar en niet meer dan 20% na 25 jaar. Deze informatie kun je vinden in de specificatiesheet van het zonnepaneel.

  Verder heeft een PV paneel geen onderhoud nodig. Je hoeft slechts 1x per jaar met een vochtige doek over de panelen te gaan om het stof eraf te halen. Overigens zijn deze PV panelen voorzien van zelfreinigend glas waardoor ze vanzelf schoonspoelen bij een regenbui waardoor het grootste gedeelte van het vuil al verwijderd wordt. Dat is ook een van de redenen waarom deze panelen altijd onder een hoek moeten staan.

  Het is wel zo dat de verwachte levensduur van de inverter ongeveer 10 jaar is. De inverter zit vaak los in de meterkast en is eenvoudig te vervangen. De kosten voor het vervangen van de inverter zijn klein ten opzichte van de kosten van de volledige PV installatie. Overigens heeft een kleine windmolen ook een inverter met een vergelijkbare levensduur.

  Overigens is er recent ook een nieuwsitem geweest van de NOS over dit testveld in Schoondijke. Daar laten ze o.a. Sander Mertens onderzoeker aan de TU delft aan het woord die aangeeft dat er nog veel praatjes zijn over de hoge opbrengsten van kleine windmolens en dat er cerificaten moeten komen die duidelijk maken welke molens veel en welke molens weinig energie opleveren.

 52. johan Says:

  @ Jeroen, vooral met je laatste alinea ben ik het zeer eens, er veel te veel rommel, waardoor mensen alleen maar bedonderd en teleurgesteld worden. Dat moet anders, en dat kan anders maar dan moet je kleine windmolens eerst een kans geven. PV panelen hebben er ook jaren over gedaan om deze rendementen te behalen.

  @ Matthias, waar staat het proefveld met zonnepanelen waar jij je cijfers vandaan haalt?

 53. frederic Says:

  Heeft iemand al testen gezien met een VAWT turbine Turbo 3000?:
  http://www.youtube.com/watch?v=XWD8kCWYJGM&feature=channel_page

  Of dit model:
  http://www.youtube.com/watch?v=dJFxHHB8Gc8&feature=related

 54. Frederic Says:

  @Jeroen, Bij de garantie op PV stel ik veel vragen.
  Om te beginnen zal binnen5-6 jaar geschat de helft van de PV installateurs verdwenen zijn. Nu is er een hype omdat het gesubsidieerd wordt.
  En hoe kan je bewijzen dat je niet meer verlies hebt dan de fabrikant opgeeft? Dit kun je op geen enkele parameter nameten omdat de fabrikant/ installateur altijd zal verwijzen naar de weersomstandigheden. je kunt er vanuit gaan dat installateurs en fabrikanten zeer goed de vluchtwegen kennen, om aan de garantie te ontsnappen.
  Wat betreft de proefopstelling voor de windmolens is nu wel zeer duidelijk dat er iets schort aan de opstelling.
  Er moet dringend iets gedaan worden aan de kostprijs van kleine windmolens. Mijn inzien betalen we nog de ontwikkelingskost. Een windmolen van 4.000kwh kan volgens mij wel te bouwen zijn voor een 6-7000€. Veel materialen en handwerk is er niet nodig.

 55. Jeroen van Agt Says:

  @Frederic,

  Naar aanleiding van je opmerking “En hoe kan je bewijzen dat je niet meer verlies hebt dan de fabrikant opgeeft?” heb ik maar 1 antwoord: meten = weten. Dat is dan ook wat vele PV bezitters doen.

  Een mooi voorbeeld hiervan is de site, PV-solar24. Hier kun je precies zien hoeveel de panelen van Ton de afgelopen jaren daadwerkelijk opgebracht hebben.

  Er is ook een zonnestroomopbrengsten databank waar de de daadwerkelijke opbrengsten van inmiddels meer dan 3300 PV bezitters kunt opvragen.

  Overigens heb ik zelf ondervonden dat mijn eigen panelen meer opleveren dan de fabrikant opgaf. Ik heb zelf 2500Wp aan PV panelen staan en op een zonnige maar koude dag heb ik hier een keer maximaal 2800 Watt uit zien komen (gemeten).

  Verder ben ik het helemaal met je eens over de hoge kostprijs van kleine windturbines. Deze moet fors omlaag als je kijkt naar de kWh prijs van de opbrengsten. De vraag is of kleine windturbines überhaupt interessant zijn voor de toepassing in stedelijke gebieden waar nog minder wind is dan bij de proefopstelling in Zeeland.

 56. Frederic Says:

  In stedelijke toepassingen zie ik wel een toekomst voor VAWT modellen zoals ik eerder heb gepost. Dit kan perfect op flatgebouwen geplaatst worden. Een stuk of 10 van die cubusen leverd al hau 50.000kwh
  http://www.youtube.com/watch?v=XWD8kCWYJGM&feature=channel_page

 57. Jeroen van Agt Says:

  @Frederic,

  De opbrengst getallen van de VAWT turbine Turbo 3000 zijn haast te mooi om waar te zijn.

  Daarom heb ik contact opgenomen met de leverancier van deze turbine om te kijken of hij interesse heeft om zijn molen te laten testen in Zeeland (als dat nog mogelijk is natuurlijk).

 58. Dinant Says:

  De wind is een belangrijke schakel voor productie van stroom. Hoe kan het dat op de testsite van de molens 3,7 m/s windsnelheid gemiddeld is, terwijl in de omgeving de windsnelheid gemiddeld hoger is.
  http://www.windfinder.com/windstats/windstatistic_woensdrecht

  htmhttp://www.windfinder.com/windstats/windstatistic_vlissingen.htm

  Enig idee?

 59. Jeroen van Agt Says:

  @Dinant,

  Je hebt gelijk dat de windsnelheid inderdaad opvallend laag is op de testsite.

  Ik heb hierover inmiddels ook contact gehad met Niek Tramper, de Projectleider Testveld Kleine Windturbines Zeeland. Hij gaf aan dat de opgegeven windsnelheid tijdens de testperiode slechts indicatief is. Verder merkte hij op dat tijdens de testperiode de wind hoofdzakelijk uit het zuiden is gekomen (windrichting 186 graden). Volgens hem moet je daardoor Vlissingen beschouwen als een kust situatie en Schoondijke als een Land situatie.

  Nu kan het dus het dus twee dingen betekenen:

  • Het is een slechte testsite met een lage gemiddelde windsnelheid
  • De gemeten windsnelheid klopt niet (helemaal) en komt daardoor te laag uit.
 60. frederic Says:

  Of de gemeten opbrengst is verkeerd.

 61. Thomas Says:

  Hey,
  Ik vrees dat de opbrengst niet verkeerd zal zijn, kleine windturbines zijn nu eenmaal niet interessant op ecologisch én economisch vlak. Veel concrete info is er niet terug te vinden op http://www.greenenergy.li (100000kw/year ziet er niet geloofwaardig uit, maar vooral niet juist)

  Hieronder een link waaruit nogmaals de conclusies worden getrokken als dit artikel.
  http://www.lowtechmagazine.be/2009/05/testresultaten-kleine-windturbines.html

 62. Marco Says:

  Volgens mij is die VAWT turbine van greenenergie erg nep, althans de foto’s komen over als zijnde bewerkt, vooral dat jacht klopt geen hout van tenzij er iemand is die kan beamen dat zij werkelijk een exemplaar zien produceren.
  Die groene versie op dat muziek gebouw zal ongetwijfeld echt zijn maar zal wel show zijn.
  Ps. dat waterrad lijkt mij hetzelfde concept in een lege trommel daar haal je 3000KW uit op jaar basis.
  Een ieder die dit kan weerleggen hoor ik graag.
  Misschien kan die plaats op de testsite nog voorzien worden van een DonQi, jammer dat deze er niet bij stond.

 63. Jan Says:

  Ik volg met interesse de discussie.
  Is het mogelijk t.b.v. de actualisering
  de volgorde van de discussie te wijzigen
  in oudste berichten onderaan en nieuwe
  “on top”.
  Scheelt n.l. heel wat bladeren etc.

 64. Louis Says:

  Hierboven is gesproken over donQi en de testsite in Schoondijke. Sinds twee weken staat de donQi Urban Windmill opgesteld, eind oktober worden de eerste resultaten verwacht.
  Louis Hak, http://www.windandsign.nl

 65. Bruno Says:

  @Jeroen Van Agt: “De opbrengst getallen van de VAWT turbine Turbo 3000 zijn haast te mooi om waar te zijn. Daarom heb ik contact opgenomen met de leverancier van deze turbine om te kijken of hij interesse heeft om zijn molen te laten testen in Zeeland (als dat nog mogelijk is natuurlijk).”

  en? één van de zovele fantasten?

 66. Jeroen van Agt Says:

  @bruno,

  Via de site heb ik een mail adres achterhaald en verzocht of ze hun molen willen laten testen in Zeeland. Tot op heden heb ik nog geen reactie gehad.

  Totdat ik echte meet resultaten zie ga ik ervan uit dat ze meer beloven dan ze daadwerkelijk kunnen waarmaken. Meten = weten.

 67. peter visser Says:

  LS, Ik ben bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van een windmolen die een rotor diameter heeft kleiner dan 2 meter en die niet meer 1000 euro per kw mag gaan kosten. http://www.innowind.ne heeft een nieuwe rotor ontwikkeld die een hoger opbrengst heeft. Mijn doel is om een serie van 1000 te gaan bouwen na de bekende proef sets. De rotor wil ik van recyclet plastic persen en ik ben nu op zoek naar de goedkoopste turbine. Kunnen jullie helpen voor meer inzicht in de kostprijs van de onderdelen, Veel dank bij voorbaat, gr peter visser

 68. Sander D Says:

  Ha,

  En er is weer een nieuwe: de Piqo (http://www.energieportal.nl/Nieuws/Windenergie/Micro-windturbine-Piqo-gelanceerd-6454.html)

  Deze heeft een doorsnede 1,12 en hoopt bij gemiddeld 6 m/s 3000-3500 kWh per jaar op te wekken. Met een theoretisch maximum van 4210 kWh (bij deze diameter en continue windsnelheid), zijn ze volgens mij ook te positief. Want naast de verliezen als wrijving, slijtage en omzettingsverlies, zijn er amper in NL plekken waar zoveel wind is.

  groeten,
  Sander

  ps. leuke site!

 69. Anne van der Bom Says:

  Ik kan de opbrengsten in het artikel niet rijmen met het rapport: http://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZBI-O/ZEE/ZEE0/8012/801257_1.pdf

  De Swift bijv. heeft voor de maanden april 2008 t/m jan 2009 (10 maanden dus) 191 kWh geleverd. Simplistisch genormeerd naar 11 maanden is dat 191 * (11/10) = 210 kWh niet 110 kWh zoals in het artikel staat. Ook voor de WRE 030 zie ik voor de genoemde periode een opbrengst van 332 kWh ipv de 62 hierboven. En de kostprijsberekening van deze molen lijkt te zijn gebaseerd op 124 kWh per jaar. Turby klopt ook niet, en hou er rekening mee dat die ogenschijnlijk in apr 08, jan 09 en feb 09 last heeft gehad van storingen gezien de opvallend lage opbrengsten over die maanden. Verandert overigens weinig de exorbitante kWh prijzen van deze molens….

  En dan rente. Waarom wordt er domweg aanschafprijs / 20 gedaan om een kWh-prijs uit te rekenen? Op de middelbare school hebben ze er bij mij ingehamerd dat kapitaalkosten altijd uit twee componenten bestaan: afschrijving en rente. De rente wordt hier volledig weggelaten! Dat maakt nogal wat uit. Als je rekent met een rente van 5% verdubbelen de kWh-kosten. Hetzelfde geldt voor de beetje amateuristisch aandoende kostprijsberekening van de Amstelvogel. Er is voor zover ik weet in de verste verte geen turbine die kan produceren voor 3 cent per kWh.

 70. Anne van der Bom Says:

  Hmm, een deel van het raadsel is opgelost: het blijkt dat de turbines ook energie verbruiken. Vooral bij de Turby en Swift is dat erg veel, maar niet genoeg om de discrepanties te verklaren.

 71. Jeroen van Agt Says:

  @Anne,

  Ik bewust de berekening van kWh prijs heel eenvoudig gehouden bij de kleine windturbines, grote windturbine en PV installatie om deze op een eenvoudige manier met elkaar te kunnen vergelijken zonder direct en moeilijke financiele discussies te belanden.

  Je hebt gelijk over de Turby en Swift, deze verbruiken zelf ook energie daardoor valt de netto opbrengst lager uit.

  Wat betref de kWh prijs van de Amstelvogel die komt in de praktijk wel iets hoger uit als je overige kosten (rentelasten, huur van de grond, onderhoudskosten, aansluitkosten, etc) meerekend. Maar zelfs dan blijft de kWh prijs veel lager dan bij de kleine molens. Bij windenergie is het heel duidelijk: size matters. Zie ook het artikel Hoeveel energie levert een windmolen?

 72. Renny Says:

  Als ik de prijs van de Skystream in België neem (7000 euro) en deze deel door 20 (jaren dienst) en de kwh opbrengst kom ik op een eenvoudige berekening van 0,19 cent per kwh. Momenteel betaal ik 0,18 cent. Maw, met de huidige subsidiëring in Belgie zijn we bijna break even. 110 euro subsidies per 1000 kwh. Da’s zo’n 180 euro per jaar.
  Maw 20jaar aan 180 euro = 3600 euro subsidie op 20 jaar.
  7000 – 3600 = 3400 euro / 20 jaar / 1827 kwh = eenheidsprijs van 0,10 kwh.

 73. Jean Says:

  Ja maar

  7000 EUR is dat met mast ?
  Inclusief beton gieten ?
  Montage ?
  Kabel trekken ?

  En hebt ge wel 3,7 m/s gemiddeld waar ge woont ??

  Nemen we in B, een budget van 10000 EUR kunt ge zonder veel problemen rekenen op 2500 kWh op jaarbasis
  Da’s tegenwoordig ongeveer 875 EUR GSC per jaar !!!
  Da’s bijna 5x meer subsidie !!!
  Daarbij de zekerheid dat ge niet veel minder zal binnen krijgen op jaarbasis
  Wat niet het geval is van wind dat meer dan de zon varieert al zijn er natuurlijk minder en betere jaren met zon.

  Al bij al tegenwoordig blijven die kleine windmolens op een hoogte van 10-12 m niet rendabel tenzij ge in een windrijke omgeving woont wat in B nt evident + die plaatsen is een lijdensweg dat nog altijd nt opgelost is.

  Nu niks staat in de weg om er zo een te plaatsen.

  PS : Hoeveel windmolens worden nt mee veel enthousiasme opgetrokken en met veel gekraai voorgesteld, hoeveel van die windmolens vind ge na 6 maanden nog productie gegevens van op het net ?

  Juist ja geeneen, na de euforie van de monage en projekt, worden de cijfers nooit ingekleurd.
  Sta daar eens bij stil !!!

 74. Real-world tests of small wind turbines in Netherlands and the UK | Pitts Report Says:

  [...] a weather station of the Dutch meteorological service, located 14 kilometres from the test site, measured a wind speed of 6 metres per second. Confronted with this information, the organizers of the test answered that the reported wind speed [...]

 75. Louis Says:

  Op 1 augustus 2009 werd bij ons – 15 km ten zuiden van Antwerpen – zonnepanelen gelegd voor 4950 Kwh (22x225Kwp) april en juni waren zeer zonnige maanden en op 1 augustus 2010 was de opbrengst 5314 Kwh dus meer dan de opgeven waarde bij aankoop, ook bij vrienden met PV panels was er een meeropbrengst dit jaar.
  Het zal wel niet elk jaar zo zijn, maar het is in ieder geval een goed begin Groetjes

 76. Kleine windmolens | De Windvogel Says:

  [...] De conclusie is van kleine windmolens op je dak… alleen doen als je het echt heel mooi vind en puur voor de hobby want voor u portemonnee en het milieu kunt u beter zonnepanelen aanschaffen of lid worden van een windmolenvereniging! Want 1 hele grote windmolen levert aan duizenden gezinnen stroom en van de hele kleine molens heeft een gemiddeld huishouden er wel 10 nodig. [...]

 77. Liset Says:

  Zijn er al weer actuelere tests van windturbines? Wie kan mij hier info over sturen.

 78. Jeroen van Agt Says:

  @liset,

  Imiddels is er ook een evaluatierapport verschenen. Ik heb deze informatie toegevoegd aan bovenstaande artikel.

 79. roland Says:

  Blijft een heel onhullende proef met een duidelijke resultaat. Opmerkelijker dat velen dit resulaat graag negeren en nog steeds komen met kleine molens op lage daken. Op die daken is veel turbulentie, dat vermindert de opbengst nog meer, schaadt de molen en verkort de levensduur. Als je daarop wijst, krijg je de dooddoener dat de techniek tot veel instaat is, nog niet nu, maar dan wel straks. Veelzeggend, vaak blijkt duurzame energie meer een speeltje om mee te pronken ongeacht een zinnige opbrengst. Dat verhullen speelt de tegenstanders wel erg gemakkelijk in de kaart.

 80. Wim Says:

  Wablief, het evaluatie rapport is uit 2009!?
  Bestaat Ingreenious nog?
  De conclusie is duidelijk. Er zijn een aantal bedrijven die voor de hobby markt windmolens maken. Kleine markt, hoge prijzen. Dat hakt in op de kWh prijs.
  Met energie is het hetzelfde als met auto’s. Een auto draai je al in elkaar voor €2000. http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/7732-tata-goedkoopste-auto-ter-wereld.html. Dat was ook ooit ook het doel van Volkswagen. Maar dat wil de consument niet. Dito met kleding. Hoe duurder, des te beter de kwaliteit en je eigen aanzien. Het status gevoel. @Roland, goed gezien.
  De vraag is natuurlijk voor hoeveel je een windmolen kan bouwen. Net als een Car for the people, energie voor het volk.
  Het enige wat noemenswaardig geld kost is de dynamo. Koper en magneten. De rest is te verwaarlozen. Uit standaard consumenten producten kan dat worden afgeleid. Een stofzuiger van 2kW kost €100. Af fabriek €50.
  En dan zit de goedkoopste molen daar toch wel heel erg ver boven.
  Als je naar het ontwerp kijkt van de molens dan is één het groot vraag teken. Waarom zo’n klein oppervlak? Ik ga toch ook niet zeilen met een piep klein fokje!

 81. Jeroen van Agt Says:

  De oorzaak waarom kleine windmolens een laag rendement hebben is eenvoudig te verklaren met natuurwetten. Bij het verdubbelen van de diameter van de turbinebladen heb je 4x zoveel opbrengst. Size does matter! Grote windturbines (7.5MW) kunnen tot 18 miljoen kWh per jaar opwekken, dat zet wel zoden aan de dijk.

 82. roland Says:

  @Wim, Niet alleen klein oppervlak, maar ook dicht bij de grond en dan ook noch in turbulent stedelijk gebied; kwakzalverij dus. Een klein oppervlak op grote hoogte is een ander verhaal. Daarom is die zeevaart met een vlieger i.p.v grote zeilen veelbelovend; peroppervlakte eenheid scheelt dat zo’n faktor 5!
  Maar helaas echte goede ontwikkelingen trekken in de schijnwereld van duurzaamheid weinig aandacht

 83. Arie G. Says:

  @ Roland,
  Je hebt gelijk met de argumenten van klein oppervlak en dicht bij de grond. Met oppervlak vermoed ik dat je doelt op het oppervlak van de cirkel die de rotorbladen beschrijven. In mijn berekening in het artikel: http://www.olino.org/articles/2009/05/28/hoeveel-energie-levert-een-windmolen
  blijkt dat het oppervlak van de rotorbladen zelf niet eens zo veel uitmaakt. Bij een optimaal ontwerp van een molen kan er uit de kinetische energie van de wind 59,3% worden benut. Je kunt er niet alles uit halen, want dan zou de lucht na passeren van de molen stilstaan en blokkeert nieuw toegevoerde lucht. In de praktijk blijkt dat van dit theoretisch rendement er bij bepaalde windsnelheden toch 84% wordt benut.
  Bij kleine molens is door de geringe hoogte de windsnelheid relatief laag (met eventuele turbulentie) en gaat de derde macht van de windsnelheid daardoor weinig effect.
  Overigens is in april Donqi (een fabrikant van kleine windmolens) failliet gegaan. Kleine molens brengen te weinig op.

 84. mark Says:

  trekt op nikz.:)

 85. Andre Says:

  Is er nog nieuws over dit windmolenpark ? Pas op de laatste middag ontdekte ik dat ik vlak bij dit park logeerde en kon toen geen onderzoekje meer instellen. Ik zag nog wel dat er een flink aantal windmolens staan.

 86. Stefan Tobback Says:

  Ik volg de ontwikkelingen en de nieuwe modellen met tussenpauzes .
  Onlangs vond ik een turbine voor 300 euro van 600 watt .
  Ik weet niet of dit klopt maar volgens mij is dit park stilaan achter de feiten aan het lopen.

 87. Jeroen van Agt Says:

  @Stefan,

  Heb je specificaties van deze molen (met name de verwachte energie opbrengst bij een gegeven hoeveelheid wind?). In een urban omgeving heb je vaak een gemiddelde windsnelheid van 4m/s.

  Het blijft natuurlijk een natuurkundig feit dat de hoeveelheid windenergie die je kunt opwekken afhankelijk is van het rotor oppervlak en dit gaat met de macht 2 van de straal. Een rotor met een 4 x zo grote straal wekt 16x zoveel energie op. Daarom zie dan ook dat grote windmolens heel erg veel energie kunnen opwekken tegen een lage kostprijs per kWh.

  Size matters bij windmolens zullen we maar zeggen.

 88. Jeroen van Agt Says:

  Het eindrapport van de 4 jarige test is inmiddels beschikbaar
  http://www.olino.org/wp-content/uploads/2014/04/eindrapport-kleine-windmolens-ZEE1300980.pdf

 89. Test kleine windmolens - Dick KalkmanDick Kalkman Says:

  […] die naar Windservice Nederland verwijst. De analyse van Windservice Nederland. De verdere analyse van […]

 90. wim van de Heijning Says:

  Ik heb vanaf 20-06-2012 een Montana staan, de opgewekte stroom is tot nu toe 1266 kwh. Gedeeld door de jaren is dat iets van een 350 kwh per jaar! De Montana op het testveld zou 2350 kwh per jaar produceren. Ook mijn molen staat in Zeeuws Vlaanderen! Is voor mij de grootste miskoop van mijn leven…

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in