OliNo

Duurzame Energie

Metaalschaarste nog groter probleem dan energieschaarste?

Geplaatst door Andre Diederen in Niet-duurzaam 20 Commentaar »

depletion-curveDe voortdurend groeiende wereldwijde consumptie van metalen zal bij ongewijzigd beleid binnen enkele
decennia tot grote tekorten leiden, met ernstige gevolgen. Een aantal metalen is nu al schaars, dat wil zeggen de behoefte is groter dan de productiecapaciteit. De productiecapaciteit kan niet zomaar worden opgeschroefd: het kost namelijk steeds meer energie om uit steeds lagere ertsgraden metalen te winnen.
Recycling kan het gat tussen vraag en aanbod niet overbruggen: door de groeiende consumptie dient er jaarlijks nieuw materiaal in omloop te komen. Intensievere recycling kost bovendien óók meer energie. Schaarste van één of van enkele metalen leidt nog niet direct tot grote problemen, omdat een dergelijk metaal dan uiteindelijk vervangen wordt door een ander metaal (substitutie). Als gevolg van de toenemende energieschaarste in de wereld zullen min of meer tegelijkertijd juist tientallen metalen schaars worden.

Lees meer…

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in