OliNo

Duurzame Energie

Estinnes windturbinepark – 11 x Enercon E-126

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 25 Commentaar »

In Estinnes (België) staat een windturbinepark gebouwd met de grootste windturbines van de wereld. Het gaat om 11 Enercon E-126 windturbines die elk tot 7.5MW gaan produceren. De Enercon E-126 windturbine heeft een diameter van 127m en vangt meer wind dan het oppervlakte van een volledig voetbalveld. De verwachte opbrengst van de 11 molens samen is 195 GWh, voldoende om meer dan 55.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Lees meer…

No Fuel – geen brandstof meer nodig

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 34 Commentaar »

Windenergie is schone energie. Geen fossiele brandstof nodig. Geen uitstoot van broeikasgas CO2 of van fijn stof en stikstofdioxide. Een mooie inspirerende video.

Lees meer…

Integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitsysteem in de context van de Noordwest Europese elektriciteitmarkt

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 23 Commentaar »

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft KEMA onderzoek gedaan naar de integratie van grote hoeveelheden windenergie in het Nederlandse elektriciteitsysteem in de context van een Noordwest Europese elektriciteitmarkt, voor het jaar 2020. Energie uit wind wordt gezien als een grote potentiële bron van duurzame elektriciteit en kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van Nederlandse en Europese doelstellingen voor CO2 emissiereductie en duurzame elektriciteit. Windenergie heeft de eigenschap dat de hoeveelheid elektriciteit die in het systeem moet worden geabsorbeerd sterk kan variëren in de tijd, omdat het soms wel en soms niet waait en omdat de precieze hoeveelheid wind onvoorspelbaar is. Dit maakt dat wind, met name in grote hoeveelheden, een impact heeft op het elektriciteitsysteem. De conclusies uit het rapport zijn o.a. dat 12 GW wind in 2020 inpasbaar is in het elektriciteitsnet, dat hierdoor de CO2 emmissies in Nederland dalen en dat de gemiddelde marginale kosten dalen bij toename van het opgesteld windvermogen.

Lees meer…

Windenergie, De Feiten

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 68 Commentaar »

logo NWEAIn de media kom je nog regelmatig onjuiste informatie tegen over windenergie. Om alle feiten over windenergie nog eens op een rij te zetten heeft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) een nieuwe flyer gemaakt met de toepasselijke naam: Windenergie, de feiten. Wist je bijvoorbeeld dat de 2000 windturbines eind 2009 in Nederland net zoveel elektriciteit leveren als 20 procent van alle Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.
Lees meer…

De “Nieuwe” Volkskrant

Geplaatst door Jeroen van Agt in Biologisch, Klimaat, Windenergie, Zonne-energie 1 Commentaar »

volkskrantfrontIedereen in Nederland kent de Volkskrant. Zoals de naam van de krant doet vermoeden zou dit de krant moeten zijn voor het volk. Toch krijg ik als burger niet het gevoel dat het volk er mee geholpen wordt om dagelijks negatief nieuws te publiceren en waarbij het thema Duurzaamheid amper aan bod komt. Het is allemaal hoofdzakelijke business as usual samen met een flinke dosis negatief nieuws. Daar wordt je niet vrolijk van. Wat schetste mijn verbazing toen een vriend van mij met een “nieuwe” Volkskrant kwam aanzetten. Gevonden in de trein. Helemaal vol positief en duurzaam nieuws, geweldig!
Lees meer…

Windenergie – Open brief aan Mark Rutte

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 6 Commentaar »

nweaNederland heeft belang bij meer elektriciteit uit windenergie. Het beeld van windenergie dat wordt opgeroepen door oneliners tijdens de verkiezingscampagne, is ‘kort door de bocht’ en onvolledig. Dat schrijft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) in een open brief aan Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD.

Lees meer…

Veelgestelde vragen en antwoorden over windenergie

Geplaatst door Dirk-Jan de Wilde in Windenergie 67 Commentaar »

windturbine van bovenaf gezienVeelgestelde vragen en antwoorden over windturbines en windenergie. Omdat veel informatie rondom windenergie verspreid is te vinden en regelmatig onjuistheden en tegenstrijdigheden bevat, hier een artikel waarin gepoogd wordt een zo eenduidig en objectief mogelijk beeld te schetsen. Alle commentaar en discussie is meer dan welkom.

Lees meer…

RayRadio interview over ‘Zeekracht’

Geplaatst door Ray Meur in Windenergie Geen commentaar »

rayradioOp 17 maart 2009 besloot ik aandacht te gaan besteden aan windenergie. Een paar weken daarvoor was ik ‘tientjes-lid’ geworden van Zeekracht en de eerste ledenvergadering bijgewoond. Zij hadden een ambitieus plan voor wind op zee gelanceerd waarbij burgers inspraak en eigenaar kunnen worden. Aangezien ik enorm fan ben van ‘Power To The People’, was ik hier wel voor te porren! Maar ik weet niets van wind, dus had ik naast Ron de Wit ook Jaap Langenbach van Wind Service Holland uitgenodigd. Een echte kenner op het gebied van windenergie. Zowel landelijk als wereldwijd. Maar Jaap kreeg ik in het begin niet te pakken, maar meldde zich later toch nog ‘live’ in de uitzending! Gelukkig… Aan beide de vraag; windenergie in Nederland, heeft dat wel zin?

Lees meer…

Zelflevermodel: zonder subsidie meer draagvlak voor windenergie

Geplaatst door Tobias Dander in Windenergie, Zelfvoorzienend 5 Commentaar »

Windturbine de AmstelvogelTerwijl de Tweede Kamer deze week in het kader van de begroting van het ministerie van VROM debatteert over duurzame energie en in Kopenhagen druk wordt vergaderd over mondiaal bindende klimaatafspraken, hebben regering en parlement de sleutel tot verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsproductie reeds in handen. En dat tegen relatief geringe kosten.

Lees meer…

Windturbines kunnen de helft stiller zonder energieverlies

Geplaatst door Stefan Oerlemans in Windenergie 8 Commentaar »

Geluidsbronnen op een windturbineHet geluid van windturbines is een van de belangrijkste belemmeringen voor de grootschalige toepassing van windenergie. Maar hoe ontstaat het geluid eigenlijk? En kunnen we er iets aan doen? Daarover gaat onderstaand artikel, dat gebaseerd is op mijn promotie-onderzoek bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR en de Universiteit Twente.

Lees meer…

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in