OliNo

Duurzame Energie

Alles wat je ooit wilde weten over energie in je eigen buurt

Geplaatst door Leen van Doorn in Uitleg
Tags:
Geef een reactie

Woonhuis met zonnepanelen op het dakRecentelijk is veel landsbrede informatie beschikbaar gekomen over het energiesysteem, maar je moest wel een insider zijn om die allemaal te kunnen vinden. Enkele gratis ‘energie-informatieportalen’ maken dat een stuk eenvoudiger.

Een combinatie van enkele screenshots van PICO: links een overzicht van een aantal kaarten, in het midden enkele kaart-layouts en rechts de legenda bij de bijbehorende kaart.

Zo wordt de Klimaatmonitor door veel overheden gebruikt, vooral op gemeentelijke schaal.

Voor data op buurtniveau is Pico interessant, want die tool toont (na registratie) data op de kaart, veelal tot op het niveau van 6 posities postcode. Inmiddels zijn er meer dan 100 kaarten beschikbaar. Het gaat dan onder andere om:

  • energieverbruiken,
  • energielabels gebouwen
  • opwek potentie (warmte, zon)
  • woninginformatie (bouwjaar, hoogte, dakvlakken, etc.)
  • gebiedsinformatie (demografie, bodemgebruik, etc.)
  • gebiedspotentie (wind, warmte)
  • energienetwerken
  • windproductie en restrictiegebieden
  • Postcoderoos, etc.

Enkele netbeheerders hebben de ligging van (delen van) hun energienetten gepubliceerd en deze zijn ook via PICO te raadplegen. Hier een screenshot ervan, met rechts de legenda en links enkele wetenswaardigheden over de geselecteerde buurt en een linkje naar Google streetview voor de locatie onder de roos (midden op de afbeelding).

Naast gegevens zijn er ook de resultaten van modellering, zoals investeringen en besparingen voor woningverduurzaming en de potentie van dakvlakken voor PV-productie.

Naast het publiceren van open data publiceert PICO ook de resultaten van energiemodelleringen. Zo heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) met een rekenmodel bepaald hoeveel energie en kostenbesparing te behalen is met isolatiemaatregelen en hoeveel investering dat met zich mee brengt. En ook is er een model van Geodan dat de zonpotentie van elk gebouw in Nederland bepaalt. De resultaten van deze berekeningen worden in verscheidene kaartlagen getoond. (a) de resultaten wanneer je in de wijk de woningen verbeter van energielabel C, D, E, F en G naar energielabel B en (b) de zonpotentie van elk dak. In het rechtvenster de legenda en onderin het blauwe venster de resultaten voor de geselecteerde, blauw omrande gebouwen).

In de documentatie zijn de bronhouders te vinden (CBS, RVO, Netbeheerders, Kadaster e.a.). Uiteraard worden privacy-aspecten gewaarborgd. Een toelichting op PICO is hier te vinden en op deze pagina kun je je registreren

PICO is opgezet met ondersteuning van de Topsector Energie en wordt nu door Geodan – één van de initiatiefnemers – beheerd en verder uitgebouwd. Zij staan open voor vragen en suggesties voor verbetering en uitbreiding, en ook worden gebruikersdagen georganiseerd.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in