OliNo

Duurzame Energie

Met zonnepanelen nu elektrisch neutraal

Geplaatst door Arie Groenveld in Zelfvoorzienend, Zonne-energie Geef een reactie

PV-1aNa de prikkel van de overheidssubsidie in 2003 besloot ik tot de aanschaf van 4 zonnepanelen. Inmiddels is mijn huishouden na een gefaseerde uitbreiding tot 11 zonnepanelen elektrisch neutraal.

Nadat ik in mijn hoekhuis het jaarlijks gasverbruik van 4200 m3 in 1979 tot 1400 m3 had teruggebracht in 2003 was de toenmalige subsidieregeling voor PV-panelen (zonnepanelen) een aanleiding om ook mijn elektriciteitsverbruik te beperken. Mijn jaarrekening gaf een verbruik aan van 2574 kWh. Vanwege de beperkte ruimte van mijn schuine dak boven de dakkapel kon ik daar 4 zonnepanelen kwijt van 1 m2. In oktober 2003 plaatste ik aan de OZO-kant 4 Kyocera-panelen van 120 Wp met 2 Gridfit omvomers van een lokale leverancier. Met een aanschafprijs van € 2664 en een subsidie van € 2568 was de investering niet meer dan € 96.PV-1a
De meegeleverde kWh-meter gaf na de productie van een jaar in oktober 2004 een stand aan van 376 kWh. Bij een gemiddeld tarief van 16 cent per kWh bedroeg de jaaropbrengst van de panelen een schamele € 60, ongeveer hetzelfde bedrag dat ik uitspaarde met de pompschakelaar van mijn vloerverwarming, waarvoor ik € 65 had betaald.

Mijn jaarverbruik was inmiddels gezakt van 2574 naar 2265 kWh. De saldering van mijn PV-opbrengst werd bereikt door de kWh-meter die in de zomer regelmatig terug draaide.
Toen ik als lid van de Windvogel gewezen werd op een 15% kortingsregeling op PV-panelen bij het bedrijf MetdeZon, besloot ik in november 2011 om op de dakkapel nog 3 extra panelen te plaatsen van 230 Wp met een Soladin-600 omvormer. De investering van € 1374 zou met een verwachte jaaropbrengst van 600 kWh in 11 jaar zijn terugverdiend. Inmiddels was mijn eigen verbruik teruggebracht tot 1400 kWh en met de totale PV-opbrengst (370 kWh + 600 kWh) kwam mijn effectieve jaarverbruik uit op 430 kWh.

PV-2a

Met behulp van Plugwise energiemeters ontdekte ik dat de Soladin-omvormer een maximaal vermogen produceerde van 500 watt en daar op het linkse paneel op mijn dakkapel na 16.30 uur schaduw ontstond, besloot ik het linkse paneel aan te sluiten op een aparte micro-omvormer en de andere 2 panelen op de Soladin omvormer. Hierdoor steeg het maximum vermogen naar 640 watt, werden de schaduwverliezen geringer en werd de jaarproductie 40 kWh hoger.
Vlak onder de schoorsteen heb ik daarna in september 2013 nog een paneel geplaatst van 200 Wp met een micro-omvormer, waardoor mijn PV-opbrengst met 160 kWh werd verhoogd naar 1180 kWh per jaar.
Mijn eigen verbruik was inmiddels gedaald naar 1300 kWh. Hierdoor resteerde nog een effectief jaarverbruik van 120 kWh.

Daar ik streefde naar zelfvoorziening heb ik in mei 2015 nog 3 extra PV-panelen van 245 Wp met een Soladin-600 omvormer aangeschaft. Deze panelen heb ik toen op mijn dakkapel geplaatst en de vrijkomende 3 panelen aan de WNW-kant gelegen dakzijde. De meeropbrengst hiervan schat ik op 520 kWh, waardoor ik in 2015 bij een gebruik van 1300 kWh er 1700 produceer en dus effectief 400 kWh teruglever.PV-3a

Met behulp van mijn Plugwise energiemeters was ik in staat om van elke omvormer de opbrengst af te lezen en ook de totaalopbrengst van alle panelen. Hieronder ziet u de grafiek van de jaaropbrengst van de panelen van begin oktober 2014 t/m eind september 2015 zoals deze met het Plugwise-systeem in beeld wordt gebracht.
Eind mei is de toename van de productie zichtbaar. Dit is het gevolg van de uitbreiding met de 3 panelen van 245 Wp.

pv-opbrengst
Door toename van de productie en afname van het verbruik is inmiddels het punt van overproductie bereikt. Dit is zichtbaar in bijgevoegde grafiek, waarin beide gegevens zichtbaar zijn. In de grafiek is zichtbaar dat in 2015 de PV-productie inmiddels hoger is dan het verbruik dat vanaf 2012 redelijk constant is vanwege de energiebesparende maatregelen en de gewijzigde gezinsgrootte.
In 2016 is de jaarproductie gestegen naar 1700 kWh. Na vervanging van de 4 Kyocera-panelen door 3 LG-panelen van 320 Wp is in 2017 de jaaropbrengst gestegen naar 2200 kWh waardoor er effectief 900 kWh wordt teruggeleverd.
PV-opbrengst
Als laatste afbeelding ziet u de aansluiting van een Soladin-600 omvormer waarvan het aansluitsnoer via een Plugwise-meter het stopcontact ingaat.
Omvormer

Slimme meter
Begin 2013 heeft de netbeheerder Stedin in mijn huis de meters vervangen door slimme meters. Hierdoor wordt de saldering bereikt doordat de energieleverancier het verschil van het verbruik en de teruglevering in rekening brengt. Bij het shoppen naar een energieleverancier kwam ik dit jaar uit bij BudgetEnergie.
Ik wist toen echter niet dat BudgetEnergie geen enkel tarief accepteert als de kWh-meter voor dubbel tarief is ingericht. Daarom moet ik erop letten dat ik mijn vaatwasser en wasmachine niet in het weekend laat draaien, anders wordt mijn laag verbruik positief en mijn hoog verbruik sterker negatief. Het tarief dat je ontvangt bij overproductie is ongeveer 1/3 van het verbruikstarief.

 

12 Reacties to “Met zonnepanelen nu elektrisch neutraal”

 1. Arie G. Says:

  Ik heb de oorspronkelijke titel met het woord “zelfvoorzienend” gewijzigd in “elektrisch neutraal”.
  Zelfvoorziening suggereert dat je in staat bent om de overtollige energie op te slaan en te gebruiken op een later moment.
  Om dat te realiseren is een aanzienlijke accucapaciteit vereist en dat is voorlopig nog onbetaalbaar. Zolang er nog gebruik gemaakt kan worden van volledige saldering, maak ik me er nog geen zorgen over.

 2. and Says:

  Budgetenergie doet idd vreemd als de meter aangepast is naar enkel tarief..maar ze hebben me wel gewoon geaccepteerd..al ging dat moeizaam.

  Ik wist toen echter niet dat BudgetEnergie geen enkel tarief accepteert als de kWh-meter voor dubbel tarief is ingericht. Daarom moet ik erop letten dat ik mijn vaatwasser en wasmachine niet in het weekend laat draaien, anders wordt mijn laag verbruik positief en mijn hoog verbruik sterker negatief. Het tarief dat je ontvangt bij overproductie is ongeveer 1/3 van het verbruikstari

 3. Arie G. Says:

  @ and,
  Als je bedenkt dat circa 2/7 van de zonne-energie tijdens laagtarief wordt geproduceerd, zou je ook willen dat 2/7 van het verbruik binnen het laagtarief valt. Maar de koelkast gebruikt ook buiten het weekend in de nacht energie, waardoor er tijdens laagtarief relatief meer energie wordt gebruikt. Daarom probeer ik met 400 kWh overproductie ervoor te zorgen dat ook het laagtarief in de min zit.
  De voorwaarde van BudgetEnergie om geen enkel tarief te accepteren was mij niet bekend bij de aanmelding. Ik ga er voortaan op letten.

 4. roland Says:

  “Met een aanschafprijs van € 2664 en een subsidie van € 2568 was de investering niet meer dan € 96.”

  – Ook op deze site wordt regelmatig gewezen op de onevenredig grote subsidie voor fossiel. Geheel onterecht blijkt ook uit dit voorbeeld.
  Pikant is de – duurzaam genoemde – subsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales, die kolenstook zoaantrekkelijker maakt

 5. Arie G. Says:

  @Roland,

  “- Ook op deze site wordt regelmatig gewezen op de onevenredig grote subsidie voor fossiel. Geheel onterecht blijkt ook uit dit voorbeeld.”
  Daar kun je genuanceerd over denken. De subsidie op zonnepanelen is in 2003 maar van korte duur geweest. Er was een gelimiteerde subsidiepot beschikbaar. Van de door mij verkregen subsidie is een deel door het energiebedrijf bekostigd. En het heeft mij de aanzet gegeven om duurzaam te investeren in lijn met het overheidsbeleid.
  De energieverslindende bedrijven worden behoorlijk gesubsidieerd.
  Gebruik je meer dan 10.000 kWh per jaar, dan is de energiebelasting slechts 4,69 cent en boven de 50.000 kWh 1,25 cent per kWh, excl. BTW.
  En dat is niet van tijdelijke aard.
  En dan gaat het meestal niet om groene energie, want de productie van duurzame energie is nog zeer beperkt.
  De huishoudens betalen incl. BTW aan energiebelasting 14,47 cent per kWh.

 6. roland Says:

  @Arie G., Zeker de productie van duurzame energie is beperkt, dus bereken ik de subsidie per kWh. Dan is de subsidie voor duurzame energie (veel) groter dan die voor fossiel per kWh.

  Juist het groot verbruikerstarief zou hoger moeten zijn. Dat bevordert energiebesparing. Mij verbaast de geringe aandacht hiervoor ook waar je dit juist zou verwachten. Neem de kassen voor hun lage energietarief moet de EU toestemming geven. Weinig reuring daarover, terwijl grootverbruikers veel meer energie verbruiken dan woningen.

 7. Arie G. Says:

  @Roland,
  Wat betreft de subsidieverhouding duurzaam/fossiel moet je niet kijken naar incidentele subsidies. Als ik het Internet raadpleeg op artikelen erover, dan lees je uit diverse berichten dat fossiel in zeer hoge mate wordt gesubsidieerd. Zie: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/19/imf-5-300-miljard-dollar-aan-subsidies-voor-steenkool-en-aardolie-is-schokkend
  Verder zorgen fossiele brandstoffen voor luchtverontreiniging welke indirect leidt tot gezondheidsproblemen en de daaraan verbonden extra medische kosten. Ook deze kosten komen via de zorgverzekeringen op rekening van de gemeenschap.

 8. roland Says:

  @Arie G. Pikant is het bericht “De Spaanse economie groeit momenteel in het hoogste tempo sinds 2007. Dat is volgens de overheid te danken aan versoepeling ontslagrecht, het verlagen van subsidies voor duurzame energie … ”
  en ook “Het Duitse bedrijf Juwi gaat een zonnecentrale bouwen van 450 megawatt waarmee de ontwikkelaar op de elektriciteitsmarkt in Spanje wil gaan concurreren. De bouw wordt gedaan zonder gebruik te maken van subsidies”

  Zeker vooral kolen zorgen voor veel luchtvervuiling, dus heel vreemd dat de kolenheffing is geschrapt en dat verzet hiertegen nauwelijks gehoord wordt. http://coalmap.eu/#/tide-is-turning/2010

 9. Floris Says:

  Het verhaal van Arie is wat velen van ons precies zo hebben meegemaakt: men begint met een paar zonnepaneeltjes, men beleeft de voordelen, krijgt er plezier in, en dan wordt de verleiding heel groot om steeds meer zelf op te wekken/besparen/bezuinigen. De Trias Energetica in de praktihk gebracht. Hulde, Arie!

 10. Rob Says:

  Ik heb precies hetzelfde wat Arie en Floris benoemen. Mijn jaarverbruik was eerst zo’n 4500 kWh. Toen 12 zonnepanelen aangeschaft, dat scheelde al fors. Maar dankzij ledlampen, schakelaars, A++ koelkast, LED-TV, laptops, standby-uitschakelaars, etc. enz. usw. is mijn netto jaarverbruik nu nog maar 650 kWh. En dat daalt nog steeds! Een niet-gebruikte kWh is uiteindelijk veel beter dan zonnestroom.

 11. Otto Says:

  Arie heb je al eens naar de tarieven van Greenchoice gekeken, zij doen volgens mij niet niet zo moeilijk over saldering en volgens mij is het tarief bij teruglevering ook best wel gunstig.

  Wij hebben sinds 4 jaar 9 panelen op ons platte dak (2.150 Wp) en al vanaf de bouw van ons huis in 1995 een zonneboiler.
  Helaas is er niet meer ruimte op het dak voor meer zonnepanelen dus we proberen nu ons elektraverbruik te verminderen om ons elektraverbruik zo energieneutraal mogelijk te maken. Nieuwe CV ketel (2 jaar geleden) scheelt al heel wat in elektra en gasverbruik. Wat nu mijn aandacht heeft is de pomp van de zonneboiler, ook alweer 20 jaar oud. Die wil ik gaan vervangen door een zuiniger, en kunnen uitzetten als het water warm genoeg is, de pomp blijft nu draaien tot het maximum van 95% in de boiler is bereikt maar onze behoefte aan warmwater is door de jaren heen verminderd door het verwijderen van de badkuip en gewijzigde gezinssamenstelling.
  Jaarlijks wekken wij nu ca 2.000 kw op, ons netto jaarverbruik is nog ca 800 kw elektra en 900 m3 gas. Met onze ouderwetse draaischijfmeter maak ik me nog geen zorgen over saldering. Gelukkig is via Greenchoice ons netto elektraverbruik wel 100% groen en bovendien is ons gasverbruik ook nog eens CO2 gecompenseerd.

 12. Arie G. Says:

  Otto,
  Ik dacht dat ik zuinig was, maar het kan kennelijk nog beter.
  Je hebt het keurig voor elkaar.
  Ik heb een overproductie van 400 kWh. Daarvoor krijg ik bij mijn huidige leverancier 7 cent per kWh. Dat is € 28. Bij Greenchoice is dat 11 cent per kWh, oftewel € 44. Door elk jaar te shoppen zijn de lage tarieven en instappremie net wat lucratiever. Ik kom nu ongeveer uit op € 50 per maand.
  In mijn artikel http://www.olino.org/articles/2012/06/25/breng-systematisch-uw-elektrisch-energieverbruik/
  heb ik aangegeven hoe ik mijn verbruik heb gereduceerd. Een lager verbruik ga ik niet halen, tenzij ik de vloerverwarmingspomp vervang door een label-A pomp. Dan kan er van de 70 kWh nog de helft af, maar dan is de winst 35 x 7 cent = € 2,45.
  Dat is wellicht zinvol, op het moment dat de overheid de saldering gaat beperken, maar dat zal niet eerder gebeuren dan dat alle energiemeters vervangen zijn door slimme meters.
  Ik kan nu wel genuanceerd meten en merk dat van mijn huidig verbruik 33% rechtstreeks van mijn panelen komt. Als de saldering wordt beperkt is het zinvol om de wasmachine en vaatwasser zoveel mogelijk overdag te gaan draaien. Dan wordt die verhouding nog gunstiger.
  Wat betreft het groene gas, waar je op doelt ben ik nogal sceptisch. Daarmee schermen meer leveranciers. Ik vermoed dat de invloed op het voorkomen van ontbossing maar zeer beperkt is.
  En wat betreft de aanschaf van een zonneboiler. Dat was wellicht 20 jaar geleden nog interessant. Nu de kinderen al lang de deur uit zijn is ons gasverbruik in de zomer nog maar 15 kuub per maand. Dan zou het gasverbruik voor tapwater per jaar maximaal op 180 kuub uitkomen. Als je daarvan de helft bespaart, is de winst ongeveer € 60. Ik merk in mijn omgeving dat sommigen de zonneboilers hebben verwijderd vanwege onderhoudsproblemen.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in