OliNo

Duurzame Energie

Inschakelstroom fenomeen bij (led)lampen

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampen, Uitleg 13 Commentaar »

In dit artikel leg ik iets uit over inschakelstroom bij koude lampen. Dit is de stroom die loopt in een kort tijdsbestek juist na het eerste inschakelen van een lamp. De inschakelpiek bij een (led)lamp is niet te vergelijken met die van een motor. De inschakelstroom meetfunctie van bijvoorbeeld een digitale multimeter is hiervoor niet geschikt.

De metingen aan inschakelstroom bij de gemeten lampen wordt op een manier gedaan die wel inzicht geeft in relevante piekstromen en een parameter wordt herleid die te gebruiken is bij het kiezen van de juiste smeltzekeringen.

Update dec 2013:  toevoeging van bepaling pulsbreedte inschakelstroom voor direct nuttig gebruik in een online calculatietool.

Update jan 2015: Hager heeft de pulsbreedte-bepaling bij 10 % van de max waarde van de puls gelegd. Dit n.a.v. info die ze van de IEC normcommissie hadden gekregen.
Lees meer…

Dimmen van halogeenlamp met fase-snij dimmers

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampen, Uitleg 2 Commentaar »

Dit is een artikel dat aangeeft wat de dimresultaten zijn van een halogeenlamp die gedimd wordt door fase-aansnij en fase-afsnijdimmers. De halogeenlamp is goed dimbaar en de plaatjes geven aan wat de meetresultaten zijn bij goed dimbare lampen. Het valt op dat er nog veel vermogen wordt gesoupeerd bij flinke dimstanden, waarbij er nog maar weinig to geen licht afgegeven wordt.

Deze grafieken kunnen gebruikt worden als vergelijkmateriaal voor andere typen lampen die gedimd worden.
Lees meer…

EU Energielabel voor lampen Update sept 2013

Geplaatst door Marcel van der Steen in Uitleg 22 Commentaar »

Een van mijn klanten bracht me op de hoogte van een update van de EU-verordening (verordening = regel waaraan de lidtstaten zich moeten houden) op het gebied van energie-etikettering (van lampen). Ik heb de verordening doorgenomen en presenteer hier een samenvatting.

De verordening stelt dat per 1 sept de nieuwe labels ingevoerd moeten worden (voor nieuwe producten). OliNo stelt de nieuwe energielabels bij iedere meting beschikbaar, voorzien van de benodigde, door ons gemeten, informatie tezamen met de leveranciersnaam of handelsmerknaam en het typenummer of naam van de lamp zelf.
Lees meer…

Licht in de duisternis door LED metingen

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampen, Ledlampen, OliNo, Uitleg 10 Commentaar »

Met de komst van een nieuwe verlichtingstechnologie door LED’s is duidelijk geworden dat de toegepaste kennis en normen op de verlichting onvoldoende is. LED’s worden steeds meer gebruikt voor algemene en specifieke verlichting en een goede toepassing van hen vereist een dieper inzicht in de effecten van deze nieuwe technologie. Een aantal specifieke kenmerken van LEDs maakt het noodzakelijk de huidige toegepaste kennis uit te breiden: LED’s zijn klein, zijn zeer helder, hebben een ander spectrum en LED’s kunnen zeer gericht licht bundelen.
Lees meer…

OliNo meetverslagen en achtergronden door Marcel van der Steen

Geplaatst door Marcel van der Steen in Uitleg 2 Commentaar »

Zoals waarschijnlijk bekend voert OliNo onafhankelijke lampmetingen uit aan LED en -spaarlampen. De resultaten worden gepubliceerd op de OliNo website in de sectie lampmetingen. In de volgende video presentatie geef ik uitleg over de parameters die aan een lamp gemeten worden. Verder ga ik ook dieper in op de OliNo meetrapporten en hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden.
Lees meer…

Blauw lichtschade aan het oog, het vervolg

Geplaatst door Marcel van der Steen in Uitleg 20 Commentaar »

blauw-licht In een eerder artikel heb ik uitgelegd wat blauwlichtschade was. Ik had een rapport van 1993, een advies van de gezondheidsraad (Commissie Optische Straling) aan de minister, over de toegestane blootstellingslimiet. Ik heb toen een methode voorgesteld hoe ik de mate van blauwlichtschade kon berekenen uit het door OliNo gemeten vermogensspectrum van iedere lamp die OliNo meet.
Inmiddels heb ik een nieuw(er) rapport, nl de IEC 62471:2006. Daarnaast is er weer een update geweest in 2008. Deze verwijst naar de richtlijn 2006/25/EC. Dit artikel gaat op deze norm in en geeft aan hoe OliNo komt tot een evaluatie (alleen ter indicatie!) van de blauwlichtschade van een lamp die doorgemeten is.

Update 14 september 2011: het artikel is op een aantal plekken aangepast.

Update 28 april 2012: de afmetingen van het helderste gedeelte van het lichtgevende gedeelte worden genomen voor de berekening (bij niet homogene bronnen van belang).

Lees meer…

Meetresultaten in 1 oogopslag

Geplaatst door Jeroen van Agt in OliNo, Uitleg Geen commentaar »

Om sneller te zien hoe goed een lamp uit de meting is gekomen worden de belangrijkste meetresultaten van de betreffende lamp vanaf nu ook in de inleiding geplaatst. Hierdoor kun je in 1 oogopslag zien wat de prestaties zijn van de lamp zonder dat je daarvoor het volledige artikel moet te openen.
Lees meer…

Praktijkmetingen aan een 12 V dimmer door OliNo gebruikt

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampen, Uitleg 14 Commentaar »

Wanneer OliNo lampen te meten krijgt die op 12 V DC werken en de lampen zijn dimbaar, dan heeft ze een 12 V dimmer die ze ervoor kan gebruiken. De dimmer wordt tussen de 12 V DC en de lamp geplaatst en heeft een knop waarmee de dimstand ingesteld kan worden. Het blijkt dat deze dimmer gebruikt maakt van puls breedte modulatie (PWM); een zeer efficientie manier om lampen te dimmen. Dit laatste blijkt ook wel uit een testmeting die gedaan is op een ledlamp.

Dit artikel geeft wat praktijkmetingen weer van wat de dimmer uiteindelijk doet.

Lees meer…

EU Energielabel voor lampen

Geplaatst door Marcel van der Steen in Uitleg 8 Commentaar »

Op 27 januari 1998 is een richtlijn (bindend besluit) van de commissie van kracht gegaan die stelt dat labels aan moeten geven wat het energieverbruik van lampen is voor huishoudelijk verbruik.

In dit artikel worden de hoofdpunten uit de richtlijn genoemd en wordt het energielabel getoond, wat OliNo aan de (nieuwe) lampmetingen toevoegt.

Op verzoek wordt het label tegen een geringe vergoeding ook toegevoegd aan al bestaande artikelen.

Update 9 november 2010: op verzoek is een grafiek toegevoegd die de prestatie van de lamp op een andere visuele manier weergeeft; de Lumen-Watt prestatie wordt in een veld waar de gebieden A – G herkenbaar zijn, weergegeven.

Update 11 mei 2013: er is een update gekomen van de bepaling van het energielabel. Zie ook dit artikel.
Lees meer…

Praktijkmetingen aan dimmers door OliNo gebruikt

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampen, Uitleg 27 Commentaar »

Wanneer OliNo lampen te meten krijgt die dimbaar zijn, dan heeft OliNo een paar dimmers waaruit ze kan kiezen. De dimmers die rechtstreeks tussen de netspanning en de lamp aangesloten worden kennen een tweetal dim-pincipes: fase-aansnijding en fase-afsnijding. E.e.a is al uitgelegd in het kort in een achtergrondartikel op deze site. In dit artikel worden de verschillende beschikbare type dimmers ingezet voor een aantal verschillende lampen en de stroom en spanningsvorm wordt gemeten ná de dimmer, dus de stroom door de lamp en de spanning erover.

Het wordt duidelijk dat er verschillende typen dimmers bestaan waardoor bepaalde lampen anders reageren. Er wordt alleen gekeken naar spanning- en stroomvormen om de verschillen in dimmers duidelijk te maken. Erbij wordt vermeld of de lamp goed dimbaar was of niet.

Update dec 2013: toevoeging van een nieuwe dimmer, de Lumeo Domus die vanaf 7 W/VA als belasting werkt.

Update april 2014: toevoeging van de Busch-Jaeger LED Dimmer 6523 U.

Lees meer…

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in