OliNo

Duurzame Energie

De Hoogovens van Tata Steel

Geplaatst door Danny Steenhorst in Economie
Tags:
Geef een reactie

Omdat we vroeger zelf grote hoeveelheden fossiele energie ontgonnen, en Nederland gunstig gelegen ligt aan zee voor de aanvoer en doorvoer van goederen per schip hebben we een grote energie-intensieve industrie ontwikkeld. Maar moeten we deze industrie in Nederland behouden?

Met de vroegere winning van steenkool en de enorme aardgasvelden in Groningen, konden we ons zelf van veel energie voorzien. Tijden zijn veranderd, de steenkoolmijnen in Limburg zijn al lang gesloten en ons aardgasproductie wordt steeds verder beperkt.

Moeten we bedrijven als Tata Steel financieel ondersteunen?

Om over te gaan van steenkool en aardgas wil Tata Steel overgaan op waterstof voor een schonere en duurzame productie.
Voor het maken van deze waterstof is veel duurzame stroom nodig en daarbij veel oppervlakte om deze stroom op te wekken. De ruimte is helaas beperkt in ons dichtbevolkte land. Wellicht kan men overwegen om een nieuwe efficiëntere fabriek te bouwen in een land met wel veel ruimte en zon?

Tata Steel heeft in Nederland 26,3 miljard kWh aan stroom nodig om over te gaan op groene waterstof. Dat is evenveel als er in 2021 in heel Nederland aan wind- en zonnestroom werd opgewekt.

Omdenken

We hebben voor vele toepassingen staal nodig, maar misschien kunnen we toch de vraag beperken. Voor ons transport hebben we enorme hoeveelheden staal nodig, denk aan schepen, containers, bestelbusjes enz. Door minder en meer lokaal te kopen, kunnen we de transportbehoefte beperken. Eerlijke belasting op brandstof voor schepen helpt ons dat makkelijker te realiseren.

Hout gebruiken in de bouw in plaats van staal

Bouwen met hout in plaats van met staal heeft vele voordelen. Hout is direct een goed isolatie materiaal en we kunnen direct CO2 vastleggen.

Maar hebben we wel genoeg houtproductie.

We verspillen ongelofelijk veel papier. Als we minder papier gaan gebruiken, kunnen deze bossen worden ingezet voor houtproductie wat kan worden ingezet voor duurzame woningbouw. Door een belasting op (de productie) van papier.

Met het iets duurder worden van verzenden van ledenbladen, reclamefolders enz, kunnen postbodes beter betaalt krijgen. Bovendien zal er dan in combinatie met papierbelasting minder zooi worden verstuurd. Verenigingen zullen kritischer worden door maar 1 ledenblad per adres te sturen in plaats van meerdere precies dezelfde bladen naar hetzelfde adres

De energietransitie naar volledig duurzame energie is zeker voor Nederland een enorme opgave. We moeten keuzes gaan maken of we de extreem grote energieslurpers houden en verduurzamen in ons land, of in meer geschikte gebieden laten produceren, net als we deden met de kolenwinning in de jaren 70.

Een reactie to “De Hoogovens van Tata Steel”

  1. Bart Says:

    Het valt inderdaad wel op dat er relatief veel zeer energie intensieve bedrijven zitten in NL. Behalve Tatasteel ook dus die alu fabriek in Groningen en de kunstmest in Zeeland. Als dan ook nog eens de polder volgebouwd wordt met datacenters dan moeten we inderdaad heel Nederland volleggen met panelen en windmolens.

    Wind is redelijk beschikbaar in NL en op zee maar geen leveringszekerheid. Zon is leuk voor thuisgebruik maar op industriële schaal is de oppervlak aan benodigde panelen gewoon geen optie.

    Misschien moeten we als land langzamerhand afbouwen van energie intensieve activiteiten en die laten verhuizen naar landen waar meer energie voorradig is zoals rond de Middellandse zee.

    Hoewel met name Tata wel voor enorm veel werkgelegenheid zorgt. Misschien daar toch eens naar kijken.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in