OliNo

Duurzame Energie

Ombouw Citroen HY naar 100% elektrische foodtruck

Geplaatst door Danny Steenhorst in Transport
Tags: ,
Geef een reactie

HYDe achtergrond informatie van de welbekende klassieker Citroën HY (ook bekend als patatbus of ribbelbus) uit 1973 die omgebouwd is naar een 100% elektrische foodtruck. De milieuzones zijn nu geen probleem meer voor deze wagen die ontwikkeld is bij RDM Centre of Expertise.

Het project

‘Clean & Future Proof Mobility Concepts’ bestaat uit diverse deelprojecten. Zo is het project ‘Standaardisatie in elektrificatie’ een belangrijk onderdeel geweest. In samenwerking met verschillende bedrijven en studenten van hogescholen is een oude Citroën bus omgebouwd tot een 100% elektrische foodtruck. Barry Persoon, student Automotive van de Hogeschool Rotterdam, vertelt hoe dit ombouwproces verlopen is.
“Het proces om een bestaand voertuig met een verbrandingsmotor te transformeren in een 100% elektrisch aangedreven voertuig, kan opgedeeld worden in zes fasen”, zegt Barry, “namelijk de vooronderzoeksfase, conceptfase, ontwikkelingsfase, testfase, keuringsfase en als laatste de gebruiksfase.”

Kennis verzamelen

In de vooronderzoek fase is eerst de benodigde technische kennis verzameld. Met name kennis over de hoofdcomponenten van een elektrische aandrijflijn en het dimensioneren (berekenen) hiervan. Barry legt dit verder uit: “Het was belangrijk om te achterhalen wat het benodigde vermogen van de elektromotor en wat de benodigde capaciteit van het accupakket zou moeten zijn.’ Daarnaast is er een marktonderzoek uitgevoerd. Aan de hand hiervan is ook in kaart gebracht wat het aanbod is van componenten voor de elektrische aandrijflijn. Verder is er onderzocht aan welke eisen de elektrische HY-bus moet voldaan, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving.”

Ideeën tastbaar maken

In de conceptfase zijn de verschillende concept ideeën in kaart gebracht. “Om de concepten visueel te maken zijn er, op basis van de schetsen, 3D-modellen gemaakt”, vertelt Barry. “Hierbij was het belangrijk dat elk concept voldeed aan de gestelde eisen. In deze fase is ook besloten welk concept verder uitgewerkt zou worden.”

HY elektrisch

Start van de transformatie

Vervolgens is het voertuig aangeschaft, zijn de componenten voor de elektrische aandrijflijn gekocht en zijn de componenten die niet nodig waren uit het voertuig gedemonteerd om de beschikbare ruimte tot in detail in kaart te brengen. Dit was de basis om het 3D-model verder uit te werken, tot op de boutjes en moertjes aan toe.

De volgende stap wat het ontwikkelen van de belangrijke bevestigingssteunen. Deze onderdelen bevestigen de elektrische aandrijflijn aan het voertuig. Voor het ontwikkelen van deze bevestigingssteunen zijn speciale werktekeningen gemaakt, zodat deze componenten door studenten en andere bedrijven gemaakt konden worden.

Barry geeft nog een belangrijke tip: “Als laatste was het van belang om de elektrische componenten gemakkelijk te kunnen monteren, zonder de carrosserie van de HY-bus te beschadigen. Hiervoor is de elektrische aandrijflijn voordat het voertuig gerestaureerd werd, éérst in het voertuig gemonteerd en vervolgens weer gedemonteerd.”

Klaar om te testen

Nadat de complete elektrische aandrijflijn weer in het voertuig gemonteerd was, kon het voertuig getest worden. Door het uitvoeren van een zelf gemaakt testplan, kon gecontroleerd worden of het voertuig aan de gestelde eisen voldeed. Deze testen mogen nog niet op de openbare weg uitgevoerd worden. Door een bepaalde periode te testen, zijn de verbeterpunten in kaart gebracht. Deze testen waren de aanleiding voor de laatste aanpassingen aan het voertuigontwerp. Dit definitieve ontwerp kan meerdere malen gereproduceerd worden.

Voordat de bus de weg op mag

Na de testfase kan het voertuig door de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) gekeurd worden, zodat het voertuig de openbare op mag. Één van de belangrijkste regelgeving waaraan voldoen moet worden zijn de eisen uit de R100 regelgeving. De HY-bus is uitgebreid gecontroleerd op deze eisen. “Meestal moet een voertuig hiervoor naar Lelystad, naar de testbaan van de RDW. Dit was voor de HY-bus niet het geval, aangezien alleen de aandrijflijn van de bus gewijzigd is”, vertelt Barry. “Daardoor kon de keuring in de Betafactory bij Accenda (Delft) plaatsvinden.”

>> Lees hier het nieuwsbericht over de RDW-goedkeuring van deze elektrische HY-bus

Veiligheid boven alles

“Nadat de HY-bus goedgekeurd was door de RDW, was het belangrijk dat ook de service na de ingebruikname goed georganiseerd was. Dit is niet verplicht, maar wel noodzakelijk”, zegt Barry. “De belangrijkste producten hierbij zijn: een werkplaatshandleiding (met reparatie instructies, onderhoudsinstructies, gebruikershandleiding met gebruikersvoorwaarden) en een ‘emergency response’ (hierin staat beschreven wat er moet gebeuren in noodsituaties). Een ander belangrijk product is een procedure over de recycling van de elektrische bus, op het moment dat de bus is afgeschreven.”

Toekomst van deze HY-bus als foodtruck

Nu de bus in gebruik is genomen, is het project nog niet afgelopen. De opleiding ‘Automotive’ van de Hogeschool Rotterdam, zal de bus nog een periode monitoren. “Hierdoor kunnen studenten ervaring en kennis opdoen over elektrische voertuigen”, concludeert Barry.

Foodtruck zelf zien?

Deze 100% elektrische HY-bus zal vanaf nu wel in- en rond Rotterdam te vinden zijn als foodtruck. De foodtruck genaamd: ‘Watt’, van Ma Guise Catering, zal vooral staan op festivals.
Tekst grotendeels overgenomen van Mobiel Erfgoed Centrum.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in