OliNo

Duurzame Energie

De Energiemeester vertelt: ‘CIGS Zonnepanelen’.

Geplaatst door Frank Bovens in Zonne-energie
Tags: , ,
Geef een reactie

leerkracht kleurEr is een nieuwe generatie zonnepanelen. Naast de bekende mono- en polykristallijne (C-Si, Cristalline Silicium) zonnepanelen is er nog een andere techniek: de dunne film CIGS (Copper, Indium, Gallium, Selenide) panelen. Een betrouwbare en beproefde techniek, die met name de laatste twee jaren een dusdanige vermogensontwikkeling heeft doorgemaakt dat deze zonnepanelen nu ook financieel interessant zijn voor het grote publiek. Omdat de dunne film CIGS techniek nog niet erg bekend is, heb ik gemeend er goed aan te doen deze via dit artikel onder de aandacht te brengen.

Een nieuwe rubriek op de website van Olino: ‘De Energiemeester vertelt’. Iedere twee maanden een nieuw artikel over energiebesparing thuis. Geschreven door energiemeester Frank Bovens. Expert op zijn vakgebied.

De CIGS techniek is ontwikkeld door het Amerikaans STION en wordt ook door het Taiwanese TSMC onder licentie van STION geproduceerd. Ten opzichte van de gebruikelijke poly- of monokristallijne zonnepanelen hebben de dunne film CIGS zonnepanelen een aantal belangrijke voordelen. Ik noem ze hierna op.

STO paneel
CIGS zonnepaneel

Bij het productieproces voor CIGS-panelen vinden circa 1/3 van het aantal productie-stappen plaats en is slechts 3% aan halfgeleidermateriaal nodig in vergelijking met kristallijne panelen. Een mede gevolg daarvan is dat de energieterugverdientijd van CIGS-panelen 1/3 is dan die van kristallijne panelen. Praktisch betekent dit dat de hoeveelheid energie die nodig was voor de fabricage van een paneel, na gemiddeld 9 maanden door het paneel zelf is opgewekt uit de zon, tegen een energieterug-verdientijd van gemiddeld 30 maanden bij kristallijne panelen.

De CIGS-panelen bevatten geen zware metalen, hetgeen wordt bevestigd door het zogenaamde RoHS-keurmerk.

CIGS-panelen van STION en TSMC kenmerken zich door een mooie geheel diep egaal zwarte kleur; zie onderstaande foto van een woning in Geldrop. Door deze fraaie esthetiek en de specifieke technologie zijn CIGS-panelen bij uitstek ook geschikt voor gevelbekleding (zonder noemenswaardig verlies aan stroomproductie). Alle panelen zien er identiek uit, zonder eventuele vlekwerking (aurora-effect) welke wel zichtbaar is bij de aanverwante CIS-panelen (zonder Gallium) van Solar Frontier.

dak
CIGS zonnepanelen op een zwart pannen dak

De CIGS-panelen benutten een breder lichtspectrum, waardoor ze beter geschikt zijn voor een oost-west-oriëntatie en ook bij een kleine hellingshoek op platte daken. Hierdoor wekken ze tot wel 15% meer stroom op bij oost-west-oriëntatie en tot wel 6% meer stroom bij zuid-oriëntatie ten opzichte van kristallijne panelen.

page2image12176
Voorbeeld van oost-west-oriëntatie met kleine hellingshoek (hier echter geen CIGS-panelen)

Daarnaast presteren CIGS-panelen beter onder omstandigheden met diffuus licht, zoals tijdens bewolking en tijdens de schemerperioden. Deze omstandigheden komen in Nederland in 60% van de tijd voor. Door deze eigenschap wordt er 10 tot 15% meer stroom opgewekt dan kristallijne panelen tijdens perioden met diffuus licht.

CIGS-panelen hebben een vermogenstemperatuurcoëfficiënt van circa -0,25%
per °C; voor kristallijne panelen is die bijna -0,5% per °C. Dat betekent dat er bij een hoge paneeltemperatuur (met name in zomerse omstandigheden) ongeveer de helft minder terugval aan opgewekt vermogen optreedt.
Voorbeeld: wanneer bij 25 °C een polykristallijn 100% van zijn vermogen opwekt, dan geldt dat voor een CIGS-paneel evenzo. De temperatuur van 25 °C is immers de temperatuur die wordt gehanteerd bij standaard test condities (STC). Zodra de temperatuur van het paneel stijgt naar bijvoorbeeld 65 °C, dan zal het vermogen van kristallijne panelen zakken tot circa 80%, terwijl dit bij CIGS-panelen beperkt blijft tot 90%. Bij hoge temperaturen presteren CIGS-panelen dus beter. In Nederland komen deze omstandigheden in ongeveer 40% van de tijd voor.

Kristallijne panelen verliezen ieder jaar ongeveer 0,67 % van hun vermogen. We noemen dat vermogensdegradatie. Na 10 jaar is dat verlies in totaal dus hooguit 7%, na 25 jaar is dat hooguit 15%. Daarop zijn dan ook de garantietermijnen van de fabrikanten op gebaseerd; 10 jaar vermogensgarantie op 90% en 25 jaar vermogensgarantie op 80% van het initiële vermogen. Ook de fabrikanten van CI(G)S-panelen hanteren diezelfde garantievoorwaarden. Echter van CIGS is uit de praktijk gebleken dat er in de eerste 10 jaar geen vermogensterugval optreedt. Wat er daarna gebeurd is nog niet bekend. De verwachting is echter dat een eventuele vermogensterugval na het 10e jaar zeker minder zal zijn dan bij kristallijne panelen.

page3image11920
Grafiek van vermogensterugval en vermogensgaranties

Schaduw beïnvloedt de werking van een installatie met CIGS-panelen veel minder dan bij kristallijne panelen. Onderstaande afbeelding wordt hierna toegelicht.

page3image12088

Variant 1: geen schaduw.
Zowel de kristallijne zonnepanelen als de CIGS-panelen wekken 100% van hun vermogen op.
Variant 2: kleine schaduwvlek (vuil, vogelpoep, blad); beschaduwing circa 10%.
Bij kristallijne zonnepanelen treedt een vermogensterugval op van 33 tot 66%, afhankelijk van de grootte van de schaduwvlek en de verdeling daarvan over de breedte van het paneel. Bij CIGS-panelen blijft het verlies van vermogen beperkt tot alleen het percentage van het paneel dat beschaduwd is; er blijft dus 90% vermogen over.
Variant 3: het paneel wordt voor de helft beschaduwd (boom).
Bij kristallijne panelen zakt het vermogen terug tot 1%, terwijl bij CIGS-panelen de vermogensterugval ongeveer lineair is met de hoeveelheid beschaduwing; in het voorbeeld blijft er dus 48% vermogen over.
Variant 4: het paneel wordt voor 1/8 deel diagonaal beschaduwd (schoorsteen).
Bij kristallijne panelen zakt het vermogen naar 49%, terwijl er bij CIGS-panelen toch nog 63% vermogen over blijft.
Gemiddeld gezien kan gesteld worden dat CIGS-panelen 5-30% meer elektriciteit opwekken bij situaties waar een gedeeltelijke beschaduwing van het paneel optreedt.

CIGS zonnepanelen scoren kwalitatief dus beter op:

 • rendement, bij schaduwwerking en hoge temperaturen,
 • jaarlijkse vermogensdegradatie (nihil in de eerste 10 jaren),
 • de jaarlijkse hoeveelheid opgewekte stroom (gemiddeld 10% meer),
 • milieubelasting (lager grondstof- en energieverbruik, geen zware metalen),
 • esthetiek,

en zijn gelijkwaardig wat betreft fabrieksgaranties.
De eindconclusie is dat de prijs-kwaliteitsverhouding van CIGS-zonnepanelen beter is dan die van poly- en monokristallijne zonnepanelen; gemiddeld genomen wekken CIGS-zonnepanelen per jaar zo’n 10% meer stroom op per geïnvesteerde euro t.o.v. kristallijne panelen. Bovendien vinden de meeste mensen ze ook nog eens mooier.

De STION-presentatie waar een en ander nog uitgebreider wordt belicht is te downloaden via mijn website, onder het tabblad ‘PV’.

Tot over twee maanden voor een nieuw artikel.


Foto FrankFrank Bovens werkte zo’n 25 jaar als senior energieadviseur bij Nutsbedrijven Maastricht en bij Essent. In die hoedanigheid heeft hij vele bedrijven en overheden geadviseerd over energie-besparing en duurzame energie. Ook heeft hij duizenden huishoudens voorgelicht over dit thema. Zijn boek ‘De energie-meester vertelt’ is verkrijgbaar via www.energiemeester.nl/boek.

39 Reacties to “De Energiemeester vertelt: ‘CIGS Zonnepanelen’.”

 1. kpvleeuwen Says:

  Mooie reclame voor CIGS 🙂
  Het zijn zeker goede en mooie panelen.
  Als ik kritisch mag zijn:
  “De CIGS-panelen benutten een breder lichtspectrum”
  Dat kan ik niet terugvinden; de bandgap is groter maar hierdoor wordt -volgens mij- juist een kleiner deel gebruikt 🙂
  Het deel wat overblijft levert dan wel meer energie.

  Schaduwvariant 3 is wel appels met peren vergelijken.
  Het silicium paneel is namelijk met de bypassdiodes opgebouwd op schaduw in de andere richting, bij 50% beschaduwing over de linkerhelft van het paneel zal je zien dat het silicium paneel nog ~30% levert (bij 3 diodes) en het CIGS paneel 1% (die heeft namelijk maar 1 diode over het hele paneel).

 2. Roland (adviseur) Says:

  Wat een ( misleidende) reclame.Teveel marketing en teveel overdreven en zelfs onjuiste statements. Eerste reactie van kpvleeuwen geeft dit al aan. Meestal is Olino toch onafhankelijk? Graag de voordelen en de nadelen en dus objectieve informatie in het vervolg. Geen ( goede) reclame voor de Energiemeesters. Meester in Marketing ?

  De voordelen :

  CISG panelen zijn prachtig om te zien. Volledig ( echt) zwart. Veel mensen vinden dit belangrijk en dit is een mooi voordeel van deze panelen. Het klopt inderdaad ook dat dunne film materialen waaronder CISG het relatief wat beter doen bij weinig licht en schaduw op laboratorium niveau. Echter schaduw moet je gewoon voorkomen, dat is uiteindelijk slecht voor alle opbrengsten ongeacht het type paneel. De beste oplossing ligt hier in bijvoorbeeld Optimizers .

  De vragen en nadelen:

  De relatief lage voordelen van de CISG techniek compenseren dit niet veel. Maar een klein voordeel bij laag licht condities heeft CISG zeker. Dit wordt echter minder relevant omdat de opbrengst überhaupt laag is bij diffuus licht. Bijvoorbeeld : CISG panelen doen het 10 % beter. Let op : Alleen bij diffuus licht en lage lichtniveaus. Maar dan is de opbrengst überhaupt nog maar 40 %.
  10 % van 40 % is 4 %. De waarheid ligt dus middenin. Wat je hiervoor moet inleveren is veel groter en belangrijker namelijk het enorme lage vermogen per M2. Wat we juist willen bereiken is meer opbrengst per vierkante meter omdat hierdoor juist de kosten omlaag gaan! Immers je hebt minder montage materiaal nodig etc etc. Een 150 Wp CiSG paneel versus een 270 Wp Kirstallijn paneel! U begrijpt het!
  De claim dat de opbrengst per m2 hoger is dan bij poly of mono. Dat is pertinent onjuist. Het vermogen van het CIS paneel, en zeker in op een dak (door tussenruimtes) is significant lager, en dat wordt niet gecompenseerd door een licht-hogere opbrengst per Wp.

  Daarnaast is er heel weinig zekerheid betreffende de degradatie na 10 jaar van het paneel en nog minder van de levensduur ( geen ervaring op lange termijn) van deze nieuwe techniek versus de Kristalijne panelen . Omdat de gemiddelde terugverdientijd in Nederland tussen de 7-10 jaar ligt voor kwalitatief goede systemen wil je juist als investeerder zekerheid na 10 jaar. Want dan begint het systeem pas echt rendement op te leveren.
  Dezelfde garanties en claims werden namelijk in het verleden gegeven voor een andere dunnefilm techniek van fabrikant UNISOLAR. Deze techniek laat het nu na 10 jaar afweten ( heel veel claims van defecte panelen). En helaas het bedrijf is nu failliet.
  Met kristallijn techniek hebben we die ervaring wel! We weten dat er al 25 jaar panelen op daken liggen die het nog prima doen. We weten hoe we met diverse testen levensduur kunnen simuleren. Sterker nog de nieuwe generatie Kristalijne zonnepanelen maken gebruik van een glas achterzijde in plaats van de traditionele folie. Dit levert een veel lagere degrdatie van ca 3 % op per jaar op dan de CISG techniek. EN dit voor regulieren panelen van 260-270 Wp met een techniek die zich wel heft bewezen. Meer rendement in en minder risico dus!Fabrikanten die deze techniek geven hier al 30 jaar vermogensgarantie op met een maximale degradatie van maar 12 % na 30 jaar!
  Bij CISG krijg je de garanties niet en is deze ervaring er ook niet.
  Is CISG dan een slechte keuze. Nee natturlijk niet. Maar wanneer je voor de meeste garantie, laagste degradatie en hoogste vermogen wil gaan. ( kortom de meeste garantie op het hoogste rendement in 10- 15 en 30 jaar) dan is Kristalijn nog steeds een betere keuze.

 3. Jasper Says:

  25 jaar ervaring in de energiesector? Dit lijkt meer op een reclamefolder van de fabrikant. Voor de mensen die objectieve informatie belangrijk vinden:

  Voordelen CIGS

  “Ook de fabrikanten van CI(G)S-panelen hanteren diezelfde garantievoorwaarden. De verwachting is echter dat een eventuele vermogensterugval na het 10e jaar zeker minder zal zijn dan bij kristallijne panelen.”

  Heel glad ijs!.Er wordt gesproken over verwachting!Het grootste probleem van CIGS technologie is juist het ontbreken van lange termijn praktijk ervaring. Namelijk net zoveel kans ( verwachting) dat het paneel minder gaan presteren of zelfs defect gaat. Conclusie: Meer risico dan traditionele Kristallijne panelen.

  “Kristallijne panelen verliezen ieder jaar ongeveer 0,67 % van hun vermogen. ”

  Nee, Fabrikanten van de oude ( meest voorkomende)generatie Kristallijne panelen met een kunststof achterzijde ( plastic backsheet) geven een garantie op minimaal 0,67 % degradatie van het vermogen. dit is gebaseerd op verschillende simulatie testen. In de praktijk ligt dit juist bij de betere zonnepanelen een stuk lager. Daarnaast hebben de nieuwe generatie kristallijne zonnepanelen met een glas achterzijde een aantoonbare lagere degradatie over de gehele levensduur t.o.v van CIGS panelen. Deze fabrikanten geven hier ook meer vermogens- en productgarnatie op.

  “De eindconclusie is dat de prijs-kwaliteitsverhouding van CIGS-zonnepanelen beter is dan die van poly- en monokristallijne zonnepanelen; gemiddeld genomen wekken CIGS-zonnepanelen per jaar zo’n 10% meer stroom op per geïnvesteerde euro t.o.v. kristallijne panelen.”

  Kolder,met een dikker K. Beste Prijs kwaliteit betekent voor zonnepanelen de beste “Levelized Cost of Energy” factor. Die is bij Kristallijne techologie met hogere vermogens per M2 nog steeds beter ( voordeliger) dan bij CIS panelen. Daarnaast is het Financieel rendement (IRR) belangijk voor de prijs kwaliteit verhouding en die is hoger bij Kristalijne panelen vanwege de lagere degradatie over de levensduur gerekend.

  Tot slot wil je voor elke investering een bepaalde zekerheid
  (gevoeligheid van de investering). De onzekeheid over de stabiliteit van het vermogen en de levensduur van CIS panelen is hoger.

 4. Lars Says:

  Bedankt voor de uitgebreide reacties. Ik begon al helemaal enthousiast te worden over deze CIGS-panelen (wat zijn ze mooi!).
  Ik sta weer met beide beentjes op de grond. Wat zijn de beste/zwartste silicium panelen die er nu zijn?

 5. kpvleeuwen Says:

  @Roland
  Bedankt voor de broodnodige nuance.

  Een deel van de schaduwvoordelen van CI(G)S dat niet genoemd is in het artikel (gemiste kans!) komt door de hogere paneelspanning. Hierdoor is het mogelijk met heel korte strings te werken (met een geschikte omvormer 2-3 panelen) en ze parallel te zetten.
  Eventuele schaduw beïnvloedt dan alleen die korte string, die nog steeds naar rato van instraling oplevert. Vooral gunstig bij halfschaduw van bomen bijvoorbeeld.
  Dat is goedkoper dan micro-omvormers of optimizers, waarvan de levensduur ook onbewezen is.

  @Lars wil je de beste of de zwartste panelen?
  CIGS (TSMC) of CIS (Solar Frontier) zijn de zwartste en zeker niet slecht (alleen het juichverhaal hier moet met wat korrels zout worden genomen).
  Voor de ‘beste’ kan je kijken naar Sunpower E serie of LG NeON maar daar is de prijs ook naar.

 6. Roland Says:

  De aantoonbare betere panelen met de beste garanties:

  Sunpower ( full black met 25 jaar productgarantie).Zeer mooie panelen en goede kwaliteit en een van de beste garanties. Google Sunpower kwaliteit

  Nefit ( Centrosolar)of Solarworld nieuwe generatie glas glas zonnepanelen hebben de laagste degradatie (vermindering van het vermogen) per jaar van alle panelen. Ik weet niet zeker of deze panelen ook in volledig Zwart verkrijgbaar zijn. Productgarantie van Nefit ( Centrosolar) is 20 jaar.Vermogen 30 jaar.

  Google voor informatie op : glas glas nieuwe generatie zonnepanelen

 7. kpvleeuwen Says:

  Centrosolar glazen panelen heb je met zwarte cellen en een zwart frame.
  De ruimte tussen de cellen is transparant dus oogt doorgaans ook als zwart.
  De busbars zijn zover ik weet niet zwart.
  @Lars
  Voordat een ander je kan vertellen wat voor jou de beste panelen zijn, kan je de volgende eigenschappen op volgorde van belangrijkheid zetten:
  * Kleur
  * Prijs (€/Wp)
  * Fabrieksgaranties
  * Verzekeraargaranties (ivm eventueel failissement fabrikant)
  * Onzettingsrendement
  * Schaduwgevoeligheid
  * Land van herkomst
  * Ervaringen leverancier (die is tenslotte eerste aanspreekpunt)
  * Formaat (komt het mooi uit op je dak, is belangrijk bij ramen/pijpjes)

 8. Wouter Says:

  Ik heb sedert enkele dagen 4760WP op mijn oostdak van de garage gelegd.
  Volledig ook in overtuiging dat dit DE beste keuze zou zijn.
  Helaas is de opbrengst momenteel nog niet bevredigend.
  Gisteren, de meest zonnige dag die ik me kon indenken, 8kwh productie. Vandaag 3kwh, de andere dagen 6kwh…zéér beperkt momenteel dus nog.

  Ik wacht bang verder af.

 9. kpvleeuwen Says:

  @Wouter heb je toevallig logging op je omvormer om het stroom/spanningsverloop te bekijken?
  Je kunt ook op pvoutput.org een systeem in de buurt met een vergelijkbare oriëntatie opzoeken om te kijken of het echt zo zonnig was als je dacht, zo in de herfst worden de dagen al wat korter en kan er ‘s ochtends een hoop vocht in de lucht hangen.

  Aan de andere kant is de opbrengst inderdaad wat laag; ik ken een Solar Frontier systeem (CIS, vergelijkbaar) op Zuid-Oost met 4kWp en enorme schaduw tussen 12:00 en 13:00 die afgelopen week nog 3x boven de 10 kWh gescoord heeft.

  Op pal oost moet je het toch vooral van de lange dagen hebben, of van diffuus licht. Hoe steil liggen ze?

 10. HenkR Says:

  En na een paar dagen Googlen weer terug bij af…. :-).
  Iemand ervaringen met: http://www.lg-solar.com/downloads/products/MonoX-NeON-B3/LGE-Data%20Sheet-LGxxxN1C-B3_NL_20140414.pdf en / of de eerdere versies van LG?
  Ervaringen met installateurs in Oost-Overijssel?

 11. Solarbob Says:

  Op deze link zie je vier technieken panelen op 1 dak achter het zelfde omvormertype. MonO Poly, micro Si en CIS.
  http://home.solarlog-web.nl/2922.html
  Zoek de verschillen. Opbrengst zegt niets over terugverdientijd.
  Accepteer alleen ROHS gecertificeerde panelen. Veel cadmiumhoudende panelen op de markt. JApanse panelen w.o. Solar Frontier zijn 100% cadmium /loodvrij.
  TSMC en Stion zeggen van ook maar zetten het niet op papier ??????

 12. Jurgen Says:

  naar aanleiding van de link van @solarbob. De getoonde cis panelen vertegenwoordigen 25.4% van het opgestelde vermogen en leveren 27.9% van de opbrengst. de verhouding tussen opbrengst en opgesteld vermogen komt daarmee op 109,9%

 13. Jurgen Says:

  de performanceratio van cis tov de andere 3 soorten panelen ligt op 113%

 14. Koen Says:

  De bovenstaande discussie geeft aan hoe complex energieconversie technologie is. Het verschil tussen economisch rendement en energetisch rendement ontgaat de meeste mensen (niet in het bijzonder Frank Bovens, integendeel, mooi artikel, Frank, btw). We willen zowel een goed energetisch als economisch rendement, dus veel energieconversie tegen een lage prijs en onkosten. Alle kosten van de hele energieconversie technologie cyclus moet je hierbij betrekken: grondstoffen, fabrikage, installatie, energiedistributie, onderhoud, recycling tot grondstof, en milieukosten. En dat afzetten tegen de energie opbrengst van bijv. 1 cyclus, en dat voor alle energieconversie technologie die we toepassen. Een duidelijk beeld hierover ontbreekt pijnlijk, en met name het ECN zou hierin een rol van betekenis kunnen spelen, maar dat doet het ECN niet, maar wat wil je met Ruud Lubbers als commissaris van ECN en aandeelhouder in fossiele zaken. Nederland scoort bijzonder slecht wat betreft overheids”beleid” en investeringen in optionele energieconversie technologieen.

  Nog dikkere koffiedik zijn de Nederlandse investeringen in energieconversie R&D voor de toekomst, en al met al heeft dit thema geen enkele prioriteit! Alleen al de globale geopolitiek (het monopoliseren van fossiele/nucleaire brandstofvoorraden) stemt mij erg somber: overal ligt oorlog op de loer.

  Nog een gezond en gelukkig 2015 toegewenst allemaal ;-(

 15. H.Louwman Says:

  Graag een vergelijk mbt tot opbrengst van de volgende zonnepanelen inclusief levensduur garantie.

  1. Sunpower X21
  2. CIGS panelen
  3. Centrosolar Vision S-class 60 Black/mono

  Met dank voor uw info

  Mvg Hein Louwman

  Ps. graag ook de optimale omvormer aangeven en goede installateurs in regio Zwolle

 16. Hans Says:

  Ik zou wel eens opbrengstcijfers in watt willen zien tussen de CIS panelen en die van kristallijn, op dezelfde plaats. Liefst met verschillende hellingshoeken en ligging. Niet iedereen heeft een dak op het zuiden en een 35 graden dak.

 17. Peter Says:

  Hans,

  Ik heb sinds februari een 4080 Wp Solar Frontier systeem (24 stuks 170S) met een Solaredge omvormer (2 panelen per optimizer).

  Vandaag, met de voorjaarsstorm heeft het systeem 10,13 kWh opgeleverd. Ligging is niet ideaal in Eindhoven op ZZW en een helling van maar 15 graden. Dag met de hoogste opbrengst tot nu toe was 12 maart, met 18,6 kWh.

  Piek vandaag was rond een uur of 16:00 met ongeveer 145 W per paneel.

 18. jordy Says:

  voor wie verschillende type zonnepanelen (cigs, mono, etc) en opstellingen wil bekijken en vergelijken in Nederland per provincie of postcode: http://home.solarlog-web.nl/plants.html

  Die Cigs doen het gemiddeld goed.

 19. jordy Says:

  7 redenen waarom dunne film techniek de winnende techniek gaat worden, wat ook onderschreven wordt in het marktrapport van GBI research, alleen betaal je daar 1000 $ voor (1 licentie) daarom maar het volgende verhaal:

  http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2014/07/7-reasons-thin-film-is-alive-and-set-to-win-in-solar

 20. Michael Says:

  Beste Mensen,

  Wanneer iemand resultaten of andere informatie wil hebben alvorens allerlei kritiek te geven zonder zelf ervaring hier mee te hebben.
  Dan kunnen ze mij mailen en alle aantoonbare veld rapporten ontvangen, ondertussen 3 jaar ervaring hiermee.
  michael@solar1.nl

 21. Arthur Says:

  Mochten mensen graag willen zien waar het om gaat en wat er mogelijk is, een bedrijf in Apeldoorn heeft bijna alle typen panelen in een showroom staan en ook in testopstellingen op het platte dak. Alles is te bekijken en de opbrengsten zijn te controleren.

 22. Ellemiek Says:

  Wel bedrijf in Apeldoorn is dat ???? Vraag aan Arthur
  .

 23. Peter Says:

  Ik zou wel bij dat bedrijf in Apeldoorn willen kijken!

 24. Bea Kastrop Says:

  Tsjongejonge, ik heb helemaal geen verstand van zonnepanelen, maar wil zoveel mogelijk energie zelf gaan opwekken (ook al woon ik op een plek waar nogal wat grote bomen staan). Helaas – en niet alleen op dit forum – zie ik na wat internetsurfen door de bomen het bos niet meer. De een zegt dit en de ander dat. Weet iemand misschien een onafhankelijke organisatie die goede voorlichting kan geven?

 25. Ruud Says:

  Beste Bea, we komen ze ook regelmatig tegen, zonnepanelen willen aanschaffen maar tijdens het orienteren op het internet verdrinken in de informatie. Het is een relatief jonge branche, waarin heel veel producenten en leveranciers / bedrijven een graantje proberen mee te pikken. Goedkoop is duurkoop is een uitspraak die zeker van toepassing is op de aanschaf van zonnepanelen. Mogelijke problemen doen zich pas voor na zeg maar 10 jaar. En waar kun je dan terecht? Enz. Uitgangspunt voor een maatwerk advies is het dak zelf. Welke mogelijkheden biedt het dak en welke producten: zonnepanelen, omvormer en montage materialen passen daar het beste bij om tot een zo optimaal mogelijke opbrengst te komen. Ik help je graag wijs te worden in dit oerwoud met een eerlijk, transparant, vrijblijvend advies. Ik hoor graag van je.

 26. Frans Says:

  Heb net 27 TSMC 160 watt panelen op m’n dak gemonteerd. hierbij per twee panelen een optimiser 14 stuks van solaredge P405 en de wat zwaardere omvormer 5000. waarom dunne film Cigs (is al de derde generatie) dit is waarom ! ik vind ze er mooi uit zien. minder last van hoge temperatuur. schaduw weinig last (optimiser) nagenoeg geen vermogensdegradatie, techniek is al 34 jaar (rekenmachienes op solar) en deze werken nog steeds. light soaking effect, als ze wat langer in de zon staan brengen ze 6 tot 10 % meer op. hebben glas plaat achterzijde, dus geen karton. over het hele jaar +10%. Solaredge omvormer met optmiser p405. P405 ivm de hogere spanning van het paneel. monitoring per twee panelen. solar edge 5000 is wat zwaarder ivm 4,3 kw panelen, maakt voor deze omvormer niet uit. kan later nog panelen bij zetten zonder een tweede omvormer, is zeer flexibel er kunnen verschilende merken zonnepanelen door elkaar gebruikt worden door de optimser kunnen de panelen verschilende orientatie en hoeken geplaatst worden. grote mate van veiligheid in gebouwd, lage montage spanning, valt terug na optimiser 14 volt. heeft vlamboog detectie, minder kans op brand. voordeel lagere verzekering in de toekomst. opbrengst 7 tot 24 kwh/d totaal 240 kwh in de laatste 17 dagen. stroom meter loopt terug 🙂 en door zonneboiler is m’n gas verbruik laatste 4 mnd bijna nul

 27. Robert Says:

  Zie net op zonepanelen.net dat de CIGS panelen van TSMC 12 % minder opbrengen dan de CIS panelen van het veel grotere broertje Solar Frontier.
  Als je verder googled blijkt dat TSMC de productie stopt. 150 megawatt productie is te weinig om te overleven in deze markt. STION produceerd overigens de helft dus 75 megawatt.

 28. Maarten Says:

  Ik heb TSCM 155WP panelen en Solar Frontier 170Wp panelen op solaredge systeem met optimizers.
  Ik kan deze met elkaar vergelijken omdat ze dezelfdehoek liggen.
  Opbrengst over de periode vanaf begin april tot nu.
  TSCM 132,54 kwh
  Solar frontier 143.99 Kwh
  Bij een test ergens in Nederland zou de TSCM de slechtste zijn en de Solar frontier de beste. Volgens mij klopt dit niet als ik naar mijn opbrengst bekijk en om reken wat elk paneel oplevert.

 29. Sander Haanappel Says:

  Er is inmiddels voldoende bewijs de panelen van Solar Frontier met de CIS Technology ongeveer 10% meer opbrengst hebben per Wp. Hierbij een link naar overzicht van 4 testing centers met verschillende opstellingen http://solarconsulting.nl/app/images/brochures/SolarFrontier_comparison-data_EN.pdf

 30. John Says:

  TSMC stopt de productie, maar de bedrijven bieden ze even vrolijk nog aan. Wat als je in de toekomst problemen krijgt met een (of meerdere) panelen?
  Ook verontrustend vind ik, dat TSMC ook de productie verzorgt voor Stion, maar ook die panelen worden nog aangeboden.Kun je die panelen niet beter links laten liggen?

 31. Emile Says:

  @Robert: helaas is zonnepanelen.net geen onafhankelijke site, maar een leadgenerator naar bedrijven die wel Solar Frontier en geen TSMC verkopen…. Trek zelf je conclusie maar.

 32. Karien Says:

  Ik vraag mij af wanneer je in een situatie bent waarin je zonnepanelen hebt die op een plat dak moeten liggen, wat er dan de beste oplossing is? Ik heb mij laten vertellen dat CISG panelen niet hoeven te staan in een helling van 35°. Dat het dus ook kan met een helling van 10° en dat dit geen noemenswaardig verschil in rendement oplevert. In dat geval kunnen er op ons dak meer panelen geplaatst worden dan met mono of polykristallijne panelen, wat ons uiteindelijk meer KWH oplevert per m2. Is dit ook zo ?

 33. Luuk van Dorth Says:

  Ik werk dagelijks met zowel kristallijne panelen (vaak met optimizer) als met dunne film panelen van zowel TSMC/Stion en Solar Frontier.

  Veel bedrijven doen alsof deze ‘daglichtpanelen’ (verschrikkelijke term!) het neusje van de zalm zijn. Mijner inziens; ONZIN! Het zijn prima presterende panelen, maar dat doet een kristallijn paneel ook. In minderlicht situatie’s zoals oost/west, doen ze per m2 (en daar gaat het om!) hetzelfde als een kristallijn paneel. Pal zuid wint een kristallijn paneel het op z’n sloffen.

  Verder is helaas zonnepanelen.net dus NIET onafhankelijk, en klopt er geen bal van die testuitslagen.

  Kortom; dunne film is prima, vooral op zichtkanten van huizen (schuine daken). Vanwege het aangezicht. Maar op platte daken zou ik altijd nog gewoon een hoog rendements mono zetten, met een optimizer als het even kan. Desnoods oost-west. Minder montagemateriaal, zelfde opbrengst.

 34. jordy Says:

  Na een jaar kan ik de volgende prestatiecijfers van mijn Solar Frontier Power set 3060 WP (18 panelen 170Wp)

  Opbrengst 1e jaar. 2782 kWh. Dakopstelling Zuid-West. Schaduw van boom in de namiddag hoofdzakelijk in voor en najaar. Rendement 2782:3060 = 91%

  Ik ben ervan overtuigd dat onder ideale omstandigheden een Solar Frontier paneel meer KWh kan opwekken dan het Wp vermogen.

 35. Elisabeth Says:

  @Jordy, wij hebben net een verkoper van Solar Frontier over de vloer gehad… we zouden opteren voor 20 panelen. Dakopstelling vergelijkbaar en eveneens schaduw van boom in de namiddag… We zouden voor de volledige installatie ongeveer 6400euro moeten betalen. Hoeveel heeft dat jullie gekost? Wie heeft ze geïnstalleerd? We wonen in Belgisch Limburg.

 36. jordy Says:

  Dag Elisabeth,

  Sorry voor mijn late reactie. Ik zie je reactie nu pas. Mijn installateur legt geen panelen in België. Ik wil je wel de prijsopgaaf mededelen ter indicatie: offerte uit voorjaar 2015.

  Het materiaal, de powerset 3.1, (dat zijn 18 panelen – 3 rijen van 6) de bevestiging en diverse klein materiaal kwam uit op € 3.974,– incl 21% btw

  De Fusseplitter kwam uit op € 154,– incl 21% BTW Of eindgroep plus 4mm kabel die voor ongeveer het zelfde bedrag kan worden gerealiseerd.

  De montage: € 434,– incl 6% BTW.

  Hoop dat je er iets aan hebt.

  Groet,

  Jordy

 37. Ben Says:

  Dag mensen,
  Ik verdiep me in de informatie over zonnepanelen en kom nogal wat tegen. Heb een offerte van Zonneplan. Komt goed over, maar ben toch benieuwd naar de ervaringen die jullie hebben met dit bedrijf.
  In de offerte worden Trina Solar 290 Wp zonnepanelen aangeboden.
  Mijn dak ligt nogal vlak (70%). Is dat een probleem?
  Groet Ben

 38. Belmans Guy Says:

  Hallo, in België is er sprake van “slimme meters” wat tot gevolg gaat hebben dat we later meer belast zullen worden op momenten dat er “te veel” stroom op het net wordt gezet. Daarom zou ik willen vragen welke zonnepanelen het beste rendement geven op donkere dagen. Het gaat op termijn zeker voordeliger uitkomen, ook al produceren ze op jaarbasis misschien wat minder. Door de slimme meters wordt het echter belangrijk om niet alleen te weten hoeveel de panelen opbrengen, maar ook wanneer!!

 39. Jeroen Says:

  Hallo Guy Belmans,

  Een CIGS paneel heeft een iets hogere opbrengst _per wattpiek_ (een belangrijk detail!). Maar een regulier mono of polykristal paneel heeft per vierkante meter een veel hoger aantal wattpiek (tot bijna 400Wp als je SunPower panelen neemt) versus +/- 150 Wp bij CIGS panelen.

  Kortom, ookal heeft een CIGS per Wp iets meer opbrengst, dan nog is een “traditioneel” paneel het meest interessant omdat die per vierkante meter bijna 2x zoveel Wp biedt. CIGS is pas interessant wanneer je meer dan voldoende dakruimte hebt, en je montagemateriaal op een of andere manier goedkoop kunt inkopen. Je zult namelijk veel meer panelen moeten plaatsen om hetzelfde opgewekte vermogen te halen.

  De enige reden die ik zie om nu te kiezen voor CIGS is het aanzicht. De panelen zien er prachtig uit, egaal zwart.

  Als gewone huiseigenaar heb je zelden genoeg dakruimte om in je energiebehoefte volledig te kunnen voorzien.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in