OliNo

Duurzame Energie

TopLEDshop – LEDlamp E27 4,5W 2400K bol dimbaar helder

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen Geef een reactie

TopLEDshop-E275W2400KDimTopledshop presenteert hierbij een ledlamp. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een diep warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 2349 K. De lamp verbruikt 5.1 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 285 lm. De efficiency komt hiermee op 55 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A.

Tevens is getest op dimbaarheid met de bij OliNo beschikbare dimmers.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2349 K diep warmwit
Lichtsterkte Iv 6.8 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte modulatie index 96 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de mate van knipperen aan.
Stralingshoek 333 deg 333 graden is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 5.1 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.70 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.01 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 100 % Total Harmonic Distortion.
Max inschakelstroom 0.076 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 80 graden.
Lichtstroom 285 lm
Efficiëntie 55 lm/W
EU2013-label classificatie A De energieklasse, van A++ (meest efficiënt) tot en met E (minst efficiënt). Dit label is de update van het voorgaande label, verplicht vanaf sept 2013.
CRI_Ra 81 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave index.
Coordinaten kleursoort diagram x=0.4920 en y=0.4163
Fitting E27 Deze lamp wordt direct aangesloten op de netspanning
PAR waarde 0.1 uMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak.
PAR fotonrendement 0.6 uMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp.
Fotonstroom 5.2 uMol/s Het aantal fotonen wat zit in het licht van deze lamp (zonder weging).
S/P ratio 1.0 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H afmetingen 60 mm x 110 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D x H afmetingen lichtruimte 20 mm x 15 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Het sis het oppervlak dat de leds innemen. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 24.5 – 26.4 deg C.De lamp wordt maximaal ongeveer 47 graden warmer dan omgevingstemperatuur.Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 38 minuten en neemt dan 34 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 37 minuten en neemt dan 31 % af.
De variatie in efficiëntie door het opwarmen is -3 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).

Afhankelijkheid spanning: Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Van deze lamp is ook de dimbaarheid onderzocht en de lamp is dimbaar, zie ook het aparte hoofdstuk.

Aan het eind van het artikel een extra foto.

Eff-variatie -3 % Dit is de variatie in efficiëntie door het opwarmen. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).
Dimbaar ja Volgens opgave fabrikant.
Biologische Effect Factor 0.232 Volgens voornorm DIN V 5031-100:2009-06.
Blauwlichtschade risico groep 0 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico.
vormfactor peer
Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

TopLEDshop-E275W2400KDim_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 20 mm (maximale maat, eventueel diagonaal) = 100 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand (in rood aangegeven) zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU 2013 Energielabel classificatie

Sinds sept 2013 zijn deze energielabels van kracht. Zie deze pagina voor meer uitleg.

Van belang voor de energieclassificatie zijn gecorrigeerd vermogen en nuttige lichtstroom.
Het opgenomen vermogen van 5.1 W moet worden omgerekend naar een gecorrigeerd vermogen. Dit is afhankelijk van het type lamp en of wel of niet inclusief voorschakelapparaat is gemeten. De keuze voor deze lamp is dat deze valt in de classificatie: Lampen met eigen voorschakelapparaat (intern of extern). Daarmee wordt het gecorrigeerde vermogen voor deze lamp 5.1 W.
De lichtstroom die gemeten is bedraagt 285 lm. De voor nuttige lichtstroom relevante classificatie van deze lamp is: Niet-gerichte lampen. Hiermee wordt de nuttige lichtstroom 285 lm. Nu kan hiervoor een referentievermogen uitgerekend worden.

De energie efficientie index is P_corr / P_ref = 0.18.

TopLEDshop-E275W2400KDim_EU2013_label_color
EU energielabel voor deze lamp

EU2013-zip
Zip bestand met daarin 6 EU energie-efficiëntielabels voor deze lamp

TopLEDshop-E275W2400KDim_position_lumFlux_Power_graph2013
De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

TopLEDshop-E275W2400KDim_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft een bundel aan in het C0-C180 vlak en in het 90 graden loodrecht daarop staande C90-C270 vlak. Deze zijn gelijk vanwege de symmetrie over de 1e as (de verticale as).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

TopLEDshop-E275W2400KDim_PP_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

TopLEDshop-E275W2400KDim_Ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaarden per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 333 graden voor het C0-C180 vlak en 333 graden voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaarden, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 285 lm.

Efficientie

Een lichtstroom van 285 lm, en een opgenomen vermogen van 5.1 Watt, levert een efficiëntie van 55 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 0.70. Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.01 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.25 V
Voedingsstroom 0.032 A
Vermogen P 5.1 W
Schijnbaar vermogen S 7.3 VA
PF 0.70

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe de spannings- en stroomvorm wordt gemeten wordt uitgelegd op de OliNo site.

TopLEDshop-E275W2400KDim_U_I_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen, gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg over de IEC 61000-3-2:2006 norm de OliNo website.

TopLEDshop-E275W2400KDim_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 100 %.

Inschakelstroom

De inschakelstroom is gemeten voor de verschillende starthoeken van de spanning van 0 – 170 graden (met stap van steeds 10 graden). De stroom- en spanningswaardes zijn met een acquisitiefrequentie van 39.9 kS/s binnengehaald. Daarna zijn de meetresultaten door een 2e orde 2kHz laagdoorlaat Butterworth filter gehaald. Hiermee worden zeer kortdurende, niet relevante, (stroom)pieken weggefilterd.
De lamp stond steeds twee minuten uit voordat iedere test uitgevoerd werd.

Testspanning 230.0 V
Frequentie van de spanning 50.0 Hz
Maximale inschakelstroom 0.076 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 80 graden.
Pulsbreedte max inschakelstroom 9.0E-4 s Dit is de tijd dat de puls een stroomwaarde heeft hoger dan 66 % van de topwaarde.
Minimale inschakelstroom 0.073 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 50 graden.
I^2 x t na 10 ms bij 0 graden spanningshoek 1.700E-5 A^2.s Dit is de I^2 t waarde wanneer een nulpuntsdetector wordt toegepast waardoor de spanning begint bij 0 graden hoek.

TopLEDshop-E275W2400KDim_InrCurrSignals_80deg_113937_20140324
Inschakelstroom bij worst-case inschakelhoek van de spanning

TopLEDshop-E275W2400KDim_InrCurrSignalsZmd_80deg_113937_20140324
Eerste cyclus van de maximale inschakelstroom

TopLEDshop-E275W2400KDim_IItcum_80deg_113937_20140324
De energie I2t gedurende de eerste 10 ms van de eerste stroomcyclus

Temperatuurmetingen lamp

IR_1475_0.95_23.5_0.5

Temperatuurplaatje(s).

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95
meetafstand 0.5 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

TopLEDshop-E275W2400KDim_VIS_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 2349 K wat diep warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

TopLEDshop-E275W2400KDim_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden. Daarbuiten is niet meer gemeten.

Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 333 graden dan komt dit overeen met 166.6 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 2 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 333 graden dan komt dit overeen met 166.6 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het uitlegartikel over PAR op de OliNo site.

TopLEDshop-E275W2400KDim_PAR_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR getal 0.1 uMol/s/m^2
PAR fotonstroom 3.0 uMol/s
PAR foton rendement 0.6 uMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

TopLEDshop-E275W2400KDim_S_and_P_spectra_at_1m_distance

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurven en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.0.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

TopLEDshop-E275W2400KDim_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse B. Dit gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampen en de kleurgebieden op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4920 en y=0.4163.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

TopLEDshop-E275W2400KDim_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 81 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 81 is groter dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI waardes en hun betekenis op de OliNo website.

De “chromaticity difference” is 0.0006, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er wordt in sectie 5.3 van CIE 13.3-1995 een waarde genoemd van 5.4E-3 zonder verdere uitleg.
Een andere referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

TopLEDshop-E275W2400KDim_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Een abrupte variatie van + of – 5 V AC levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van maximaal 0.2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

TopLEDshop-E275W2400KDim_startupEffect

TopLEDshop-E275W2400KDim_startupEffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 38 minuten en neemt dan 34 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 37 minuten en neemt dan 31 % af.
De variatie in efficiëntie door het opwarmen is -3 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond mbt verlichtingssterktevariaties de uitlegartikelen op OliNo.

TopLEDshop-E275W2400KDim_Flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte modulatie 96 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg over verlichtingssterkte-modulatie-index en knipperfrequentie op de OliNo website.

Dimbaarheid

De lamp is getest met de volgende dimmer(s): de Busch Jaeger 6523 U, Lumeo Domus LR, Low Cost LR , Berker RC dimmer. Zie voor de dimmers en hun spec het praktische dimmer uitlegartikel op OliNo.

De Busch Jaeger 6523 U.

6523_to_less_intensity_20140407_011936

Dimmen met de Busch Jaeger 6523 U.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 14 %;
– het opgenomen vermogen: 11 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 0.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 4 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is nauwelijks effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 0.7 W.

De Lumeo Domus LR.

LumeoDomus_to_less_intensity_20140407_011948

Dimmen met de Lumeo Domus LR.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 9 %;
– het opgenomen vermogen: 4 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 0.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 4 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is nauwelijks effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 0.7 W.

De Low Cost LR .

lowCost_to_less_intensity_20140407_011955

Dimmen met de Low Cost LR .

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 14 %;
– het opgenomen vermogen: -15 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 0.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 0 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is nauwelijks effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 0.3 W.

De Berker RC.

Berker_to_less_intensity_20140407_012001

Dimmen met de Berker RC.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 18 %;
– het opgenomen vermogen: 18 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 0.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 29 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is nauwelijks effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 1.8 W.

Biologisch effect

Het biologisch effect zegt iets over in hoeverre het licht van deze lamp in staat is het menselijk dag- nachtritme te beïnvoeden evenals de mate van melatonineopwekking te onderdrukken. Zie ook een uitlegartikel (in Engels) over biologisch effect op OliNo.
De volgens de voornorm DIN V 5031-100:2009-06 interessante biologische factoren:

biologische effect factor 0.232
kbiol trans (25 jaar) 1.000
kbiol trans (50 jaar) 0.792
kbiol trans (75 jaar) 0.552
kpupil(25 jaar) 1.000
kpupil(50 jaar) 0.740
kpupil(75 jaar) 0.519

Blauw Licht Schade

De mate van blauwlicht en de schade die het kan veroorzaken op het netvlies is bepaald. Hierbij de resultaten.
Zie voor meer uitleg over blauwlichtschade en de manier van meten op OliNo.

TopLEDshop-E275W2400KDim_BLH_EL_in_W.m-2.sr-1

Het niveau van blauw licht van deze lamp tov de blootstellingslimiet en de verschillende classificatiegebieden.

L_lum0 [mm] 20 Afmeting helderste gedeelte lamp in C0-C180 richting.
L_lum90 [mm] 20 Afmeting helderste gedeelte lamp in C90-C270 richting.
SSD_500lx [mm] 117 Berekende afstand waarop 500 lux gemeten zou moeten worden. Dit is geldig wanneer deze zich bevindt in het verre veld van de lamp. Noot: Als deze waarde < 200 mm is dan is op grond van de norm IEC 62471:2006 gerekend op 200 mm afstand.
Begin verre veld [mm] 141 Minimale afstand waarbij de lamp gezien kan worden als puntbron. In dit gebied geldt dat Ev evenredig is met (1/afstand)2.
300-350 nm waardes ingevuld met 0 ja In het geval dat OliNo heeft gemeten met een SpecBos 1211 spectrometer zonder UV optie dan is er geen meetdata van 300-349 nm. Bij lampen die nabij 350 nm geen energieinhoud meer hebben, kan dan het gebied van 300-349 nm eventueel ingevuld worden met 0.
alphaC0-C180 [rad] 0.100 (Schijnbare) voorwerpshoek in C0-C180 richting.
alphaC90-C270 [rad] 0.100 (Schijnbare) voorwerpshoek in C90-C270 richting.
alphaAVG [rad] 0.100 Gemiddelde (schijnbare) voorwerpshoek. Indien >= 0.011 rad dan wordt met radiantie Lb de blootstellingslimiet berekend. Anders met irradiantie Eb.
Blootstellingswaarde [W/m^2/sr] 3.62E+0 Blauwlichtschade waarde voor deze lamp, gemeten recht onder de lamp. Er is gerekend met Lb.
Blauwlichtschade risico groep 0 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico.

Extra

TopLEDshop-E275W2400KDim_leds
Close up van de leds.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in