OliNo

Duurzame Energie

Lemnis – Pharox MR16

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen Geef een reactie

Lemnis Lighting presenteert hierbij een ledlamp met fitting GU5.3. Er zijn 5 van deze lampen gemeten. De gemiddelde waardes van de metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 3099 K. De lamp verbruikt 4.6 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 288 lm. De efficiency komt hiermee op 63 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file. De verzameltabel bevat de gemiddelde waardes en ook de maximaal gemeten en minimaal gemeten waardes. De plaatjes die erop volgen zijn bijna allen van lamp 2 daar er geen gemiddelde plaatjes voorhanden waren. Deze plaatjes zijn er om een beeld te geven.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3099 K warmwit (max, min: 3127, 3059)
Lichtsterkte Iv 432.8 Cd Gemeten recht onder de lamp (max, min: 447.7, 417.2).
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 37 deg 37 graden is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 4.6 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen (max, min: 4.8, 4.4).
Power Factor 1.00 Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant.
THD NaN % Total Harmonic Distortion, is niet aanwezig daar een DC spanning is gebruikt en dientengevolge een DC stroom gelopen heeft.
Lichtstroom 288 lm max, min: 296, 282.
Efficiëntie 63 lm/W Let hierbij op, er is een DC voeding gebruikt. Deze efficientie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu. Max en min waardes: 65, 61.
EU-label klassificatie A De energieklasse, van A (meest efficient) tot en met G (minst efficient).
CRI_Ra 89 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index. Max, min: 90, 88.
Coordinaten kleursoort diagram x=0.4354 en y=0.4133 x_max, x_min = 0.4387, 0.4318. y_max, y_min = 0.4165, 0.4086.
Fitting GU5.3 Deze lamp is op een 12V DC spanning getest.
PAR-waarde 3.6 uMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak. Max, min: 3.8, 3.4.
PAR-fotonrendement 0.5 uMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp.
S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 mm x 38 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D afmetingen lichtruimte 34 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is de oppervlakte van de matte halfdoorzichtige plaat aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 23.4 – 24.9 deg C.

Onderstaande gegevens voor lamp 2:

De lamp wordt maximaal ongeveer 40 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingsterte gedurende 23 minuten en neemt dan 13 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 23 minuten en neemt dan 6 % af.

Spanningsafhankelijkheid: Er is een niet-constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 11 – 13 V DC varieert.
Er is een niet-constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 11 – 13 V DC varieert.

Aan het eind van het artikel een extra foto.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file (gemiddelde waardes) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
IES file (gemiddelde waardes) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 34 mm (maximale maat, eventueel diagonaal) = 170 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft een bundel aan in het C0-C180 vlak en in het 90 graden loodrecht daarop staande C90-C270 vlak. Deze zijn gelijk vanwege de symmetrie over de 1e as (de verticale as).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 37 graden voor het C0-C180 vlak en 37 graden voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 288 lm.

Efficientie

Een lichtstroom van 288 lm, en een opgenomen vermogen van 4.6 Watt, levert een efficientie van 63 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 1.00. Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant.

Voedingsspanning 12.0 V
Voedingsstroom 0.3803 A
Vermogen P 4.6 W
Schijnbaar vermogen S 4.6 VA
PF 1.00

Temperatuurmetingen lamp

Temperatuursplaatjes.

De emissiviteit van het aluminium ligt ergens tussen de 0.65 en 0.7 in. Dat is te zien omdat direct gemeten op het aluminium geeft een lagere temperatuurswaarde aan dan wanneer gemeten op een stuk schilderstape dat op het aluminium is geplakt.

De meting op de chip laat ongeveer 70 graden zien. Hier is een emissiviteit van 0.95 genomen.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 25 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 25 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.68, 0.95
meetafstand 0.2 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 3099 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbepaling van het licht.

Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 37 graden dan komt dit overeen met 18.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 37 graden dan komt dit overeen met 18.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het uitlegartikel over PAR op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 3.6 uMol/s/m^2
PAR-fotonstroom 2.4 uMol/s
PAR-fotonrendement 0.5 uMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 62 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse A. Dit gebied geldt voor voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampen en de kleurgebieden op de OliNo website.

De kleurcoordinaten zijn x=0.4354 en y=0.4133.

Kleurpunten van de 5 lampen in een 4-step McAdams ellips.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 89 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 89 is groter dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI waardes en hun betekenis op de OliNo website.

De “chromaticity difference” is 0.0041, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficientie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Er is een niet-constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 11 – 13 V DC varieert.
Er is een niet-constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 11 – 13 V DC varieert.

Een abrupte variatie van + of – 0.25 V DC levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van maximaal 1.6 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Gedurende de opwarming varieert de verlichtingsterte gedurende 23 minuten en neemt dan 13 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 23 minuten en neemt dan 6 % af.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond mbt verlichtingssterktevariaties de uitlegartikelen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 3610 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 4 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg over verlichtingssterkte-modulatie-index en knipperfrequentie op de OliNo website.

Extra


Voorkant en zij- en achterkant.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in