OliNo

Duurzame Energie

Tevea – Ledspot GU10 60leds WW

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geef een reactie

Tevea presenteert een spot ledlamp met  GU10 fitting en 60 leds erin gemonteerd, deze geeft een warmwit licht af.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2977 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 228 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 100 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 50 deg 50º is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 2.6 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.25 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 3.9 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 29 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 187 lm
Efficiëntie 71 lm/W
EU-label klassificatie A De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 60 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4434 en y=0.4143
Fitting GU10 Deze lamp wordt direct aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde 1.8 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.0 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 53 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D afmetingen lichtruimte 43 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de straal van de minimale circel rondom de leds. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingssterktemetingen was 23.1-23.8 deg C.

De lamp wordt maximaal ongeveer 50 graden warmer dan omgevingstemperatuur, tussen de leds aan de voorkant.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 9 % en het opgenomen vermogen met 1 %.

Spanningsafhankelijkheid: de lamp verliest de lichtoutput onder de 220 V AC. Verder in het gebied van 220 – 250 is er een lineaire afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200 – 250 V.

Aan het eind van het artikel nog een extra foto.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 43 mm ≈ 220 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is gelijk aan het C90-C270 vlak vanwege de symmetrie.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 50º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 187 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 187 lm, en een opgenomen vermogen van 2.6 Watt, levert een efficiëntie van 71 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.25 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 3.9 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 46 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 2.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 10.5 VA
PF 0.25

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site in een artikel over de powerfactor.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website over deze IEC norm.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 29 %.

Temperatuurmetingen lamp

Warmtebeelden van de lamp.

Schilderstape bleek niet nodig daar het materiaal zelf al goed de warmte kan uitstralen.

De warmste temperatuur is te vinden tussen de leds in aan de voorkant.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.3 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2975 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 50 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbepaling van het licht.

Kijkende naar de stralingshoek van 50 graden (dus 25 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in het grootste gedeelte van dit gebied is ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het artikel over PAR op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 1.8 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 1.5 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 62 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.0.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op de rand van het gebied van klasse B (geelwit). Deze gebieden gelden voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampgebieden op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4434 en y=0.4143.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 60 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 60 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0031, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De verlichtingssterkte gaat weg bij spanningen onder de 220 V AC.

De lampparameters variëren lineair wanneer de spanning varieert tussen de 220 – 250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten en gedurende die tijd neemt de verlichtingssterkte af met 9 % en het opgenomen vermogen met 1 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond het uitlegartikel over knipperen van lampen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 100 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg op de OliNo website.

Extra foto


Zoom in op de leds aan de voorkant

3 Reacties to “Tevea – Ledspot GU10 60leds WW”

  1. maarten Says:

    Mooi, maar ik kan ‘m nergens vinden. Waar is deze lamp te koop?

  2. mvdsteen Says:

    Je moet bij Tevea zijn. Ik heb je mail doorgestuurd.

  3. TEVEA Says:

    Model XQ9911 wordt verkocht bij Karwei en Bouwmaat

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in