OliNo

Duurzame Energie

Ledlighting BV – GA-12 Galerijarmatuur Transparant

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geef een reactie

ll_pa-12_gallerijarmatuur_transparantLedLighting BV heeft een galerijarmatuur met een transparante, prismatische kap. Er kan ook een batterijpack in waarbij er toch licht is wanneer de netspanning uitvalt.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 4324 K Neutraalwit
Lichtsterkte Iv 85 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 99 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen. De herhalingsfrequentie echter is hier geen 100 Hz maar hoger, waardoor dit knipperen niet opvalt.
Stralingshoek 145 deg 145º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd lamp). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 103º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de lamp).
Vermogen P 10.3 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.68 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.1 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 103 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 404 lm
Efficiëntie 39 lm/W
CRI_Ra 77 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3691 en y=0.3763
Fitting 230V Deze lamp wordt direct op de 230 V aangesloten.
PAR-waarde 0.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.8 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 295 x 95 x 75 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B x H afmetingen lichtruimte 280 x 85 x 35 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is de oppervlakte van de matte kap van de lamp, waardoorheen het ledlicht komt. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-23.5 deg C. De lamp wordt het warmst aan de onderkant op die plek waarop de voeding zit, ongeveer 22 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de  verlichtingssterkte af met ongeveer 10-11 % en het opgenomen vermogen neemt af met ongeveer 6%.

Spanningsafhankelijkheid: er is voor het opgenomen vermogen een kleine afhankelijkheid wanneer de spanning wordt gevarieerd tussen de 200-250 V.

vormfactor bak
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

ll_gallerijtransparent_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 293 mm (ongeveer diagonale maat) ≈ 1500 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

ll_gallerijtransparent_light_diagram1

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak doorsnijdt de lamp loodrecht op de lengterichting en het C90-C270 vlak doorsnijdt de lamp in lengterichting.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

ll_gallerijtransparent_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

ll_gallerijtransparent_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 145º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 103º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 404 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 404 lm, en een opgenomen vermogen van 10.3 Watt, levert een efficiëntie van 39 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.68 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.1 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 66 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 10.3 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 15.2 VA
PF 0.68

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

ll_gallerijtransparent_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

ll_gallerijtransparent_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 103 %.

Temperatuurmetingen lamp

De lamp bevat een paar oppervlaktes die kwa emissiviteit goed overeenkomen met de schilderstape. Er is dus gemeten met de emissiviteit om 0.95 ingesteld.

ir_0200_095isok

Zijaanzicht met het warme punt daar waarachter de voeding zit.

ir_0206

Plaatje aan de onderkant. De voeding zit waarschijnlijk daar waar het het warmst is.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.4 m
IFOVgeometric 0.5 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie voor de emissiviteit de uitleg in de tekst.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

ll_gallerijtransparent_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 4325 K wat neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

ll_gallerijtransparent_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de maximale stralingshoek van 145 graden (dus 72.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 12 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

ll_gallerijtransparent_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.7 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 3.5 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm).

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

ll_gallerijtransparent_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.8.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

ll_gallerijtransparent_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3691 en y=0.3763.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

ll_gallerijtransparent_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 77 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 77 is (weinig) lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0034, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

ll_gallerijtransparent_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Het opgenomen vermogen varieert een beetje met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

ll_gallerijtransparent_startupeffect

ll_gallerijtransparent_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is iets meer dan een uur. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 10-11 % en het opgenomen vermogen neemt af met ongeveer 6 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond de uitlegartikelen op OliNo.

ll_gallerijtransparent_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 150 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 99 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg op de OliNo website.

Deze knipperfrequentie is hoog en zal daarom wellicht niet (goed) zichtbaar zijn..


Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in