OliNo

Duurzame Energie

Energie producerende kas geopend

Geplaatst door Marcel van der Steen in Energiebesparing, Zonne-energie Geef een reactie

In 2002 is de eerste aanzet gegeven tot het vanuit ander perspectief denken over tuinbouw en energie. In het artikel de kas als energiebron is een samenvatting van het essay gegeven dat hierover gaat. Nu in 2006 is dan een energieproducerende kas in Nederland geopend!
Logo van kas als energiebron

Hoogtepunten van het persbericht

Even kort wat hoogtepunten van het persbericht op de “kas als energiebron” website.

 • op 24 mei 2006 is de energieproducerende kas geopend door Ruud Lubbers in zijn functie als voorzitter van Raad van Toezicht Energieonderzoek Centrum Nederland
 • deze kas is van Kwekerij Stef Huisman BV in Bemmel (ook wordt Huissen genoemd, ligt er dicht in de buurt)
 • het is een experimentele kas die op jaarbasis zijn eigen energiegebruik ruimschoots compenseert en naar verwachting zelfs duurzame energie overhoudt
 • de ambitie is geformuleerd dat in 2020, in nieuw te bouwen kassen, op economisch rendabele wijze vrijwel energie neutraal geteeld kan worden

Gebruikte technologieën

De Energieproducerende Kas is uniek en innovatief door:

 • De toepassing van hoogwaardige en energie-efficiënte Fiwihex-warmtewisselaars;
 • Lange termijn koude en warmteopslag in de watervoerende zandpakketten in de bodem;
 • Toepassing van een isolerend kasdek;
 • En sluiting van de kas.

Speciale warmtewisselaar
Het geheim van de energieproducerende kas schuilt in de speciale warmtewisselaar die in de zomer de zonnewarmte op bijzonder effectieve wijze wegkoelt en opslaat om deze warmte in de winter weer te gebruiken om de kas te verwarmen. In conventionele kassen loopt de temperatuur in de zomermaanden enorm op. Dan moeten de ramen open en moet er energie worden gebruikt om de kas te koelen. In de winter is het weer te koud zodat er veel energie moet worden gebruikt om de kas te verwarmen. Een tuinbouwkas kost dus het hele jaar door veel energie.
Schets van een energieproducerende kas

Volop voordelen

De energieproducerende kas kent de nadelen van de conventionele kassen niet. De zonnewarmte wordt weggekoeld door de warmtewisselaar die koud grondwater gebruikt. Het water wat daardoor opwarmt wordt teruggepompt in de grond en in de winter gebruikt als verwarming voor de kas. Die cyclus kan continu voortgezet worden. En omdat er meer warm water wordt geproduceerd dan er nodig is, kan dit weer worden gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming van woningen of andere kassen. De test in Bemmel verloopt ondertussen succesvol. Het primaire energieverbruik is enorm gereduceerd waardoor de CO2-uitstoot daalt met 75%. Omdat de kas gesloten is kan eenvoudig een verhoogd CO2-niveau in de kas gerealiseerd worden, waardoor de planten harder groeien. En tot slot geeft het sluiten van de ramen van de kas ook minder last van insecten waardoor het gebruik van gewasbeschermers drastisch afneemt.
De verwachting is dat de Energieproducerende Kas op jaarbasis gemiddeld een hoeveelheid energie produceert die gelijkwaardig is aan 25 m3 aardgas per m2. Dit energieoverschot, in de vorm van warm water, kan worden gebruikt voor de verwarming van scholen, winkels, kantoorpanden of naastgelegen kassen.

Onafhankelijk onderzoek naar het resultaat

Per 1 mei 2006 is het onafhankelijke onderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door PRI van Wageningen UR. Het onderzoek, dat duurt tot en met mei 2008, wordt uitgevoerd om de prestaties van de Energieproducerende Kas qua teeltopbrengst, energierendement, klimaat- en teeltbeheersing en bedrijfseconomisch rendement te meten en vast te leggen gedurende meerdere seizoenen. De resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd.

Excursies

Door bijvoorbeeld het KIVI NIRIA Congresbureau worden excursies georganiseerd. In de excursie komen de volgende onderdelen aan bod:

 • toelichting op de stand van zaken van de energievoorziening in de glastuinbouw en de ontwikkelingen
 • een uitleg van het technisch principe achter en de ontstaansgeschiedenis van de Energieproducerende Kas
 • een video
 • technisch/inhoudelijke uitleg van het systeem voor energie-productie, warmte-overdracht, warmte-terugwinning, etc.
 • rondgang in de Energieproducerende Kas, de referentieafdeling en de technische ruimte
 • discussie en vragen

Kosten zijn slechts 10 €, maar daarvoor moet je wel lid zijn.

Een reactie to “Energie producerende kas geopend”

 1. Jeanne Eisenhut Says:

  Hi Marcel:

  I see you’ve been very busy again and your article is very interesting, once again. Amory Lovins also uses his solar panels to heat water to create a year-round, warm, tropical garden in his Colorado home, which is located in the high mountains (which can get quite cold), at literally no cost. He is able to grow several crops throughout the year in his green space, creating both a pleasant environment as well as a practical solution to the availability of certain fresh food at particular times of the year. See his article on his Colorado Energy Free House.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in