OliNo

Duurzame Energie

Energiebesparende maatregelen financieren met Duurzaamheidslening

Geplaatst door Marinus Nutma in Overheid
Tags:
Geef een reactie

WP met PVHet doel van de Duurzaamheidslening is het stimuleren van mensen in het nemen van duurzame maatregelen voor hun woning. Met deze lening kunnen energiebesparende investeringen worden gefinancierd. Bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het installeren van een warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen.

De Duurzaamheidslening wordt aangeboden door gemeenten en provincies. Via deze lening kunnen huishoudens tegen erg aantrekkelijke voorwaarden geld lenen. De rente tegen de welke wordt geleend, is sowieso al laag. Daarbij komt dat de rente ook kan worden afgetrokken van de belastingen, net zoals het geval is bij een hypotheeklening.

Soms heb je te weinig spaargeld om het dak vol te leggen met zonnepanelen, dan kan een lening een uitkomst bieden.

Soms heb je te weinig spaargeld om het dak vol te leggen met zonnepanelen, dan kan een lening een uitkomst bieden.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

Het zijn de gemeenten en de provincies zelf die bepalen of zij de Duurzaamheidslening zullen aanbieden. Zo’n 15% van de gemeenten biedt de lening aan terwijl twee provincies (Zeeland en Overijssel) ze helemaal niet aanbieden. Elke gemeente of provincie bepalen aan de hand van welke voorwaarden de lening wordt aangeboden, afhankelijk van het uitgestippelde beleid. Vanzelfsprekend is een energiebesparende investering een prioritaire voorwaarde. De eerste aanvraag verloopt via de gemeente of de provincie. Controleer wel eerst bij je gemeente of provincie of je voor de energiebesparingsmaatregelen die je wilt nemen in aanmerking komt voor een Duurzaamheidslening.

Duurzaamheidslening aanvragen

Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de lening via een aanvraagformulier bij SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) worden aangevraagd. Wanneer de documenten volledig zijn, wordt binnen 20 werkdagen ofwel een offerte dan wel een afwijzing verstuurd. In de offerte met de overeenkomst van geldlening staan vermeld: het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de andere voorwaarden. In een toelichting en de toepasselijke algemene bepalingen wordt alles nog eens overzichtelijk en glashelder uiteengezet.
Bijzonderheden Duurzaamheidslening.
De Duurzaamheidslening wordt ter beschikking gesteld door middel van een bouwkrediet dat standaard 12 maanden loopt. Het bouwkrediet kan maximum éénmalig verlengd worden met 12 maanden tot een maximum van 24 maanden. Let erop dat SVn het krediet kan afsluiten wanneer gedurende 6 maanden geen transacties plaatsvinden. De Duurzaamheidslening laat geld lenen toe vanaf een som van minimum 2.500,00 euro tot een bedrag van 25.000,00 euro. Er kan over het algemeen tot de leeftijd van 75 jaar worden geleend, maar gemeente of provincie kunnen een lagere leeftijdsgrens bepalen.

Met voldoende financiele middelen, is het mogelijk om heel je dak vol te leggen met zonnepanelen.

Met voldoende financiële middelen, is het mogelijk om heel je dak vol te leggen met zonnepanelen.

De lening heeft een looptijd van 15 jaar maar voor een som tot 7.500 euro een looptijd van 10 jaar. De rente die maandelijks, voor de laatste dag van de maand, te betalen is, staat vast gedurende de looptijd van de lening. Voor de omvang van de rente kan de site van het SVn worden geraadpleegd. Zeer interessant is dat geheel of deels extra boetevrij en kosteloos kan worden afgelost. Bij een extra aflossing wordt het maandbedrag aangepast, tenzij men opteert om de looptijd te verkorten, wat ook mogelijk is.

Geef een reactie

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Gebruiksvoorschriften | Privacybeleid Adverteren Entries RSS Comments RSS Log in